20/05/2024

Ημέρα: 3 Ιανουαρίου 2018

Πρέπει να διαμορφωθεί μια συντονισμένη πολιτική ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Γράφει ο Δημήτριος Τσαϊλάς* Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος Donald Trump παρουσίασε τη τελευταία Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων...

Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024