15/06/2024

Πρέπει να διαμορφωθεί μια συντονισμένη πολιτική ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Γράφει ο Δημήτριος Τσαϊλάς*

Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος Donald Trump παρουσίασε τη τελευταία Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το προαναφερόμενο έγγραφο ορίζει τη πολιτική για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, και σκιαγραφεί τις βασικές αρχές που έχουν στόχο να καθοδηγήσουν την προσέγγισή της. Όσον αφορά τη περιοχή της Μέσης Ανατολής και κατ’ επέκταση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που επηρεάζει και τηνΕλληνική πολιτική, η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να αποχωρήσουν ή να περιορίσουν την παρουσία τους στην περιοχή, και αναδεικνύει τρεις κεντρικές απειλές:

  • 1. Τη καταπολέμηση των τρομοκρατικών οργανώσεων και την αναχαίτιση της εξαγωγής της τρομοκρατίας στον υπόλοιπο κόσμο,
  • 2. Την μείωση της Ιρανικής ισχύος στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και όσων υποστηρίζουν την τρομοκρατία,
  • 3. Και την ανατροπή των απειλών που δημιουργούν προβλήματα σ τη σταθερότητα της παγκόσμιας ενεργειακής οικονομίας.

Για τον Ελληνισμό, η στρατηγική εθνικής ασφάλειας υποδεικνύει την ανάγκη για διάλογο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ελληνισμού, προκειμένου να διαμορφωθεί μια στρατηγική για τη συντονισμένη πολιτική ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οψόμεθα!!!

*O κ. Δημήτριος Τσαϊλάς είναι Υπονάυαρχος ε.α. ΠΝ.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024