16/04/2024

Μοντέλο ανάλυσης ισορροπιών ισχύος Ελλάδος και Τουρκίας

Ελλάδα – Τουρκία ισορροπίες

Στα τελευταία κομμάτια εκπαίδευσης για ανάλυση δεδομένων ισχύος, που πρόσφατα ολοκλήρωσα στο πλαίσιο απόκτησης βεβαίωσης για την ασφάλεια πληροφορίας, υπήρχαν ειδικές αναφορές οι οποίες έδειχναν πώς μπορεί κάποιος να δώσει μια εικόνα μεταξύ δύο καταστάσεων με πίνακες, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να προκριθεί ένα αποτέλεσμα προς περαιτέρω επεξεργασία. Σε αυτούς τους πίνακες, λοιπόν, ίσως θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθεί μια σειρά στοιχείων που θα δείχνουν τις ισορροπίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Ο συντελεστής απλοϊκός εδώ, μόνο και μόνο για να υπάρξει συσχετισμός. Κανονικά είναι πιο περίπλοκος και φυσικά στηρίζεται, και αυτός, σε άλλα κριτήρια.

Η ανάλυση κατάστασης και ισορροπιών είναι ένα ζήτημα που απαιτεί μαθηματικά μοντέλα. Το δυσκολότερο ζήτημα σε αυτά τα μοντέλα είναι να ποσοτικοποιηθεί το ποιοτικό στοιχείο του κάθε τομέα.

Συντελεστής = 1 για θετική πορεία, -1 για αρνητική πορεία, 0 σταθερότητα

ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομία = -1 (μνημόνια, πλήρη οικονομική εξάρτηση)
Κοινωνική δομή και συνοχή = -1 (κατάρρευση αξιών και δομών, πόλωση)
Πολιτική ισχύ εντός και εκτός συνόρων = -1
Στρατιωτική ισχύ = ( -1 για εξοπλισμούς, 1 προς το παρόν για ποιοτικό στοιχείο) = 0
Πληθυσμιακή μάζα = -1 (brain drain, γήρανση)
Εθνική επιρροή με πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία στο εξωτερικό = ( -1 για πολιτισμικά , 1 λόγω πλούτου ιστορίας) = 0
Ασφάλεια εντός χώρας = -1
Μελλοντικές προβλέψεις συνάρτηση των παραπάνω = -1

ΤΟΥΡΚΙΑ 

– Οικονομία = -1 (παρόλη την φαινομενική ανάπτυξη η οικονομία της Τουρκίας είναι σε προβληματική κατάσταση)
– Κοινωνική δομή και συνοχή = 1 (υπάρχει σαφής ενίσχυση εσωτερικών δομών έστω και διά βίας και τόνωση του εθνικισμού)
– Πολιτική ισχύ εντός και εκτός συνόρων = 1 (είναι σαφές πώς η Τουρκία έχει σταθερά αξία για τους μεγάλους παίκτες στην παγκόσμια σκακιέρα)
– Στρατιωτική ισχύ = ( 1 για εξοπλισμούς, 0 προς το παρόν για ποιοτικό στοιχείο κυρίως λόγω της αποψίλωσης δυναμικού που όμως δείχνει να έχει μπεί σε διαδικασία αναπλήρωσης) = 1
Πληθυσμιακή μάζα = 1 (ο μέσος όρος γεννήσεων είναι κάπου στο 2,8)
Εθνική επιρροή με πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία στο εξωτερικό = -1 το πολιτισμικό και ιστορικό στοιχείο για την Τουρκία είναι απλά ανύπαρκτο
Ασφάλεια εντός χώρας = 0, η Τουρκία κυρίως λόγω των Κούρδων και των τζιχαντιστών έχει σοβαρό θέμα αλλά έχει πολύ χαμηλή εγκληματικότητα στην καθημερινότητα των πολιτών.
Μελλοντικές προβλέψεις συνάρτηση των παραπάνω = 1 κυρίως γιατί υπάρχει δεδομένη σταθερότητα σε πολιτική ηγεσία αλλά και δυναμική που υπερέχει συνολικά στα παραπάνω.

Βαθμολογία >>>> Ελλάδα = – 6 , Τουρκία = 3

Η διαφορά της παραπάνω βαθμολογίας, να ξανατονίσω πώς είναι βασισμένη σε συντελεστή απλοϊκής μορφής. Τα κριτήρια για ένα συντελεστή περιέχουν και αυτά μια ακόμη δομή που αναφέρουν τον πολλαπλασιαστή τους και πώς αυτός διαμορφώνεται με στοιχεία όπως είναι το μέγεθος κλίμακας, τα ποιοτικά στοιχεία, τα ποσοτικά στοιχεία κοκ.

Πρόκριση συμπεράσματος

Είναι σημαντικό να έχουμε αντίληψη κάποιων πραγμάτων. Σε κάθε οντότητα υπάρχει αυτό που αναφέρουμε ως κρίσιμη μάζα. Το σημείο δηλαδή που είτε η οντότητα θα επεκταθεί για να βρει χώρο και τροφή προς ανάπτυξη ή θα καταρρεύσει εκ των έσω.

Συγκοινωνούντα δοχεία – Οι σταθερές τους βρίσκονται στην ισορροπία άσκησης δυνάμεων όγκου, πίεσης και στις εξωτερικές μεταβλητές του χρόνου και του τρίτου παράγοντα που μεταβάλλει τις πρώτες δύο (π.χ. φωτιά)

Σε ένα πείραμα φυσικής, λοιπόν, αν θυμηθούμε τι γίνεται με τα συγκοινωνούντα δοχεία και πώς αυτά διαμορφώνουν τις ισορροπίες στο περιεχόμενο τους με δύο υλικά, πάντα εκείνο που υπερισχύει είναι εκείνο που μετατρέπει την υπόσταση του σε τέτοια δομή που θα ασκεί περισσότερη πίεση και θα έχει μεγαλύτερη μάζα (άρα και καύσιμο). Εκείνο που υπερισχύει, επεκτείνεται και ενισχύεται τόσο που οδηγεί το πιο μικρό σε μάζα και δομή στο ελάχιστο όριο κατάρρευσης.

Ξέρω ότι τα γράφω λίγο δύσκολα κυρίως γιατί δεν έχω πίνακα να το δείξω, όμως σύμφωνα με τα παραπάνω, η Ελλάδα βρίσκεται σε σταδιακή αποσταθεροποίηση με λιγότερη κρίσιμη μάζα και δυναμική έναντι της Τουρκίας που σταδιακά αυξάνει την κρίσιμη μάζα και δυναμική της. Όταν, λοιπόν, βρεθεί το ικανό χρονικό σημείο όπου η Ελλάδα θα έχει την λιγότερη ισχύ εξισορρόπησης πιέσεων προς την Τουρκία, εκεί θα έχουμε και την απώλεια σε όλα τα επίπεδα και θα είναι μη αναστρέψιμη.

Η Ελλάδα αυτή την στιγμή δεν έχει πολλά περιθώρια αντίδρασης αν θέλει να συνεχίζει να υπάρχει. Πρέπει, λοιπόν, να βρεί ένα παράγοντα εξωτερικό ή εσωτερικό για να αυξήσει τις πιέσεις και την μάζα της προς εξισορρόπηση πιέσεων. Προτάσεις μου, επιγραμματικά και μόνο γιατί θα καταλήξω να γράφω πτυχιακή εδώ.

– Προσέγγιση ομογενών για να υπάρξει άμεση σύνδεση και να διαμορφωθεί ελπίδα για αναζωογόνηση του πληθυσμιακού στοιχείου.
– Διαμόρφωση κουλτούρας με ενιαίες αξίες και θεσμούς που επιδέχονται σεβασμού της πλειοψηφίας. Π.χ. Σημαία, Σύνταγμα και εθνικό γένος.
– Η οικονομία είναι στοίχημα και επιστήμη μαζί. Θεωρώ ότι δεν έχω πολλά να πω λόγω μειωμένης γνώσης του τομέα. Σίγουρα πάντως ο κρατικισμός δεν βοηθάει.
– Ασφάλεια. Δίχως ασφάλεια δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Εδώ πλέον είναι δύσκολα τα πράγματα καθώς αντίπαλος είναι μια σαθρή και ανισόρροπη δικαιολογία που ευνοεί το άτομο έναντι του συνόλου. Θέλει αλλαγή δόγματος, έστω και με αυστηρό τρόπο. Η στρατιωτική ισχύ περιλαμβάνεται και εδώ με έμφαση σε νέες τεχνολογίες και συνεργασία με ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.
– Ανάπτυξη επιστημών και τεχνών. Το Α και το Ω καθώς αυτό μπορεί να φέρει επενδύσεις, τεχνογνωσία και να γίνει πλοηγός όλων.

Αν τα παραπάνω μετατραπούν σε αριθμό 1, τότε η Ελλάδα θα μπορέσει να μεταφέρει τις πιέσεις σε απόλυτη ισορροπία. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε ορισμένο χρονικό σημείο και δεν έχουμε ουδεμία πολυτέλεια σε αυτή την μεταβλητή (χρόνος) που βαίνει με ταχύτητα προς το απόλυτο 0 και την επιβολή δράσης της κρίσιμης μάζας του επικρατέστερου.

Αλέξανδρος Νίκλαν
Σύμβουλος Θεμάτων Ασφαλείας.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024