14/07/2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 27.08 – 31.08.2018

Γράφει ο Χρήστος  Μάραντος
Οικονομικός αναλυτής

Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας κ. Olaf Schjolz δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να παραβιάσει τα συμφωνηθέντα για τις μεταρρυθμίσεις,τα πρωτογενή πλεονάσματα,το μηχανισμό εποπτείας και το ρόλο του ΔΝΤ. Η Γερμανική εφημερίδα Handesblatt σε δημοσίευμά της αναφέρει ότι είναι επίπονη η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές η οποία εξακολουθεί να παραμένει ειδική περίπτωση. Αύξηση κατά 841 εκατ.ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις ιδιωτών το μήνα Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ. Το σύνολο των ΚΤΘ διαμορφώθηκε στα 130,23 δισ.ευρώ. Σε ότι αφορά τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε σε -2,5% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα με τη μηνιαία ροή να είναι αρνητική κατά 856 εκατ.ευρώ. Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων διεξήχθη την 29.08 . Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε το ποσό των 1,138 δισ.ευρώ με το ζητούμενο ποσό να υπερκαλύπτεται κατά 1,37 φορές και την απόδοση να διαμορφώνεται στο 0,85%. Κατά 6,7% αυξήθηκε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο το β΄τρίμηνο 2018 συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο 2017. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον Ιούλιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 8,2% σε σχέση με τον Ιούλιο 2017. Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με τον Ιούνιο 2017.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της MIG η πώληση ποσοστού 70,38% του ομίλου ΥΓΕΙΑ στο Fund CVC. Στην απόκτηση ποσοστού της τάξεως του 13,16% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Attica Bank,προχώρησε τα Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως γνωστοποίησε η τράπεζα. Στα 148 εκατ.ευρώ τα καθαρά κέρδη της Motor Oil το α΄εξάμηνο 2018 αυξημένα κατά 17,5% σε ετήσια βάση με τον κύκλο εργασιών του ομίλου να αυξάνεται αντίστοιχα κατά 677 εκατ.ευρώ η ποσοστό 18,08%. Κέρδη 113 εκατ.ευρώ ανακοίνωσε η τράπεζα Eurobank για το α΄εξάμηνο 2018,έναντι κερδών 71 εκατ.ευρώ το α΄εξάμηνο 2017. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 1,3% το α΄εξάμηνο 2018. Τα συνολικά μη Εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 1,1 δις.ευρώ το α΄εξάμηνο 2018 και η κάλυψη των NPEs από σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 55,9% το α΄εξάμηνο 2018. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) επί του σταθμισμένου ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 14,8% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 17,4%. Κέρδη προ φόρων ύψους 103,2 εκατ.ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank για το α΄εξάμηνο 2018,ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατ.ευρώ λόγω του ότι τα φορολογητέα κέρδη ήταν μεγαλύτερα από τα λογιστικά. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε στο 18,5% ενώ με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας III λαμβανομένου υπόψη της πενταετούς μεταβατικής περιόδου διαμορφώνεται σε 15,5%. Ο δείκτης μη Εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του ομίλου (NPEs) διαμορφώθηκε σε 51,9% με το δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 50%. Αύξηση των EBITDA κατά 25% στα 473 εκατ.ευρώ και αύξηση καθαρών κερδών κατά 34% στα 225 εκατ.ευρώ ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ το α΄εξάμηνο 2018. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 4,7 δις.ευρώ αντανακλώντας τις αυξημένες τιμές πετρελαίου και τους υψηλούς όγκους πωλήσεων. Η Εθνική τράπεζα ανακοίνωσε ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ φόρων ύψους 41 εκατ.ευρώ το α΄εξάμηνο 2018 έναντι ζημιών ύψους 59 εκατ.ευρώ το α΄εξάμηνο 2017. Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,4% και λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας III και την επίπτωση από το ΔΠΧΑ 9 διαμορφώθηκε σε 13%. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε κέρδη από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες 224 εκατ.ευρώ προ φόρων και προβλέψεων για το α΄εξάμηνο 2018. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε στο 13,6% στο τέλος εξαμήνου 2018. Ο δείκτης κάλυψης NPEs από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 49% και ο δείκτης κάλυψης NPLs αντίστοιχα ανήλθε σε 81%.

Άνοδος για το χρηματιστήριο Αθηνών της τάξης του 1,15% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα,το οποίο την Παρασκευή 31.08 ολοκλήρωσε τις συναλλαγές του στις 729,62 Μονάδες.Αντίσταση για το Γενικό Δείκτη οι 759 μονάδες και στήριξη οι 719 μονάδες.Ο μέσος συναλλακτικός τζίρος της εβδομάδας υψηλότερος, λόγω όμως των εισροών από τις αλλαγές στους δείκτες MSCI, στα 50,6 εκατ.ευρώ. Επιδείνωση για τα ελληνικά ομόλογα  με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να διαμορφώνεται στο 4,40%   την Παρασκευή 31.08.

 Πτώση στις αγορές της Ευρώπης σε εβδομαδιαίο επίπεδο με το γερμανικό δείκτη DAX να υποχωρεί κατά 0,25% στις 12.364,06 μονάδες. Αντίστοιχα ο δείκτης Eurostoxx 50 υποχώρησε κατά 0,74% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Άνοδος στις αποδόσεις των Ιταλικών τίτλων με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να διαμορφώνεται στο 3,23% την Παρασκευή 31.08. Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Αύγουστο παρουσίασε βελτίωση και διαμορφώθηκε στις 103,8 μονάδες από 101,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. O πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 1,9% τον Αύγουστο από 2,1% τον Ιούλιο. Στο 1,7% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της Γαλλικής οικονομίας το β΄τρίμηνο 2018 σε ετησιοποιημέμη βάση. Ο δείκτης Οικονομικής Εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη υποχώρησε στις 111,6 μονάδες τον Αύγουστο από 112,1 μονάδες τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ τα δάνεια προς νοικοκυριά στην Ευρωζώνη το μήνα Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 3% ενώ αντίστοιχα τα δάνεια προς επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το περασμένο έτος. Ο δείκτης προσφοράς χρήματος όμως Μ3 επιβραδύνθηκε και διαμορφώθηκε στο 4% από 4,5% τον προηγούμεμο μήνα.

Άνοδος στη Wall Street. Εβδομαδιαία θετική μεταβολή για το δείκτη S&P 500 της τάξης του 0,85% στις 2.900,52 μονάδες , ενώ άνοδο 0,75% κατέγραψε ο βιομηχανικός δείκτης Dow jones ο οποίος ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της εβδομάδας στις 25.979,57 μονάδες. Άνοδος για τον τεχνολογικό δείκτη Nasdag κατά 2,05%. Ο Ασιατικός δείκτης Nikkei στο Τόκιο ενισχύθηκε κατά  1,19% σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ διαμορφώθηκε  στο 2,84% την Παρασκευή 31.08. Αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Ιούλιο κατά 6,3%,το οποίο διαμορφώθηκε στα 72,2 δις.δολάρια. Στο 4,2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του Αμερικανικού ΑΕΠ το β΄τρίμηνο 2018. Αντίστοιχα ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 1,9% από 1,8%. Αυξήθηκαν κατά 3.000 οι αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ την εβδομάδα που έληξε την 25.08.

Στις αγορές εμπορευμάτων άνοδος για  το πετρέλαιο, με την τιμή του αμερικανικού αργού να διαμορφώνεται στα 69,89 δολάρια το βαρέλι κυρίως λόγω της μείωσης των αποθεμάτων κατά 2,6 εκατ.βαρέλια την εβδομάδα που έληξε την 24.08 . Πτώση για το χρυσό στα 1.205,30 $ ανά ουγκιά. Απώλειες για το Ευρώ έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία EUR/ USD στο 1,1610 το βράδυ της Παρασκευής 31.08.

 

Σημείωση Geopolitics & Daily News: O Xρήστος Μάραντος είναι Οικονομικός και Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Επί σειρά ετών Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Φορολογίας Τραπεζικού Ιδρύματος. Κάθε εβδομάδα στη σελίδα του Geopolitics θα δημοσιεύεται οικονομική ανασκόπηση για καλύτερη και ορθότερη ενημέρωση των αναγνωστών μας και σε θέματα οικονομίας.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024