Κλιματική αλλαγή και βίαιες συγκρούσεις

Των Pernilla Nordqvist και Dr Florian Krampe
stockholm international peace research institute

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής θεωρούνται όλο και περισσότερο ως κίνδυνοι για την παγκόσμια ασφάλεια, οι οποίοι θα έχουν ευρύτατες επιπτώσεις τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το φυσικό σύστημα. Οι περισσότερες έρευνες αναφορικά με τις κλιματικές συγκρούσεις, έχουν εστιάσει στην Ανατολική Αφρική και στην υποσαχάρια Αφρική.

Το Sipri διερευνά και συνοψίζει τα ευρήματα από μια συστηματική βιβλιογραφική εξέταση της έρευνας για τις κλιματικές συγκρούσεις στη Νότια Ασία και τη ΝΑ Ασία. Αν και αυτές οι περιοχές έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και από την κλιματική αλλαγή και από τις συγκρούσεις, έχουν υπάρξει μόνο λίγες αυστηρές ακαδημαϊκές μελέτες που εστιάζουν στη σχέση κλίματος-σύγκρουσης.

Ενώ αυτό περιορίζει την ικανότητα εξαγωγής γενικών συμπερασμάτων, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει επίπτωση στις αιτίες και τη δυναμική των βίαιων συγκρούσεων στην περιοχή όταν: α/ οδηγεί σε επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, β/επηρεάζει τις εκτιμήσεις τακτικής των ενόπλων ομάδων, γ/οι ελίτ τη χρησιμοποιούν για να εκμεταλλευτούν κοινωνικές ευπάθειες και πόρους και δ/εκτοπίζει ανθρώπους και αυξάνει τη μετανάστευση.

Αναγνωρίζοντας ότι αυτοί οι μηχανισμοί είναι συχνά αλληλένδετοι, και πιο εμφανείς σε κάποιο κλιματικό, συγκρουσιακό και κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο από ό,τι σε άλλα πλαίσια, η ανάγκη για περισσότερη έρευνα και στις περιοχές είναι σαφής.

 

Ολόκληρη η ανάλυση σε pdf εδώ: https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-09/sipriinsight1804.pdf

 

 

Capital. gr 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2023