23/04/2024

Το ΕΚΠΑ δίπλα στην Πολιτεία σε θέματα διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών αναδεικνύει το κοινωνικό του πρόσωπο. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις κοινωνίας, αξιοποιεί την εμπειρία και τεχνογνωσία των Σχολών του και του ακαδημαϊκού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και ανακοινώνει τη δημιουργία της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΚΠΑ σε θέματα Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων, για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Υποστήριξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προς την Πολιτεία, στην περίπτωση ανθρωπογενών, φυσικών καταστροφών και κρίσεων.

Σκοπός η αρωγή στις πολιτειακές αρχές σε καταστάσεις καταστροφών και κρίσεων, η υποστήριξη των κοινωνικών δράσεων των Τμημάτων του, η εμβάθυνση της δικτύωσης μεταξύ των και η περαιτέρω διασύνδεση με την τοπική κοινωνία και τους δημόσιους φορείς.

Για τους σκοπούς αυτούς ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΚΠΑ σε θέματα Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων σας προσκαλούν σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, στις 12.00 μ., στο εντευκτήριο του ΕΚΠΑ “Κωστής Παλαμάς” (Ακαδημίας και Σίνα).

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου με τις πληρογορίες για την συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΚΠΑ σε θέματα Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στη συνεδρία της 2ας-10-2018, μετά εισήγηση του Πρύτανη, αποφάσισε τη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΚΠΑ σε θέματα Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων, για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Υποστήριξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προς την Πολιτεία, στην περίπτωση ανθρωπογενών, φυσικών καταστροφών και κρίσεων.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται ως εξής:

 1. Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης.
 2. Καθηγητής Γεώργιος Ζωγράφος Αναπληρωτής Πρύτανη Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής.
 3. Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.
 4. Καθηγήτρια Μαργαρίτα Αριανούτσου – Φαραγγιτάκη, Καθηγήτρια Οικολογίας, Διευθύντρια Τομέα Οικολογίας και Ταξινομικής ΕΚΠΑ, Διευθύντρια του Βοτανικού Μουσείου ΕΚΠΑ, Διευθύντρια ΠΜΣ “Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας”. Ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα σε θέματα Οικολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Οικοσυστημάτων, με έμφαση στις δασικές πυρκαγιές και τις βιολογικές εισβολές. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΜΕΚΑ). Πρόεδρος της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας 2012-2014, Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Οικολόγων της Μεσογείου (ISOMED), με πάνω από 150 δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και βιβλία, έκδοση 6 βιβλίων.
 5. Καθηγητής Εμμανουήλ Δασενάκης, Τμήμα Χημείας, Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος και Χημικής Ωκεανογραφίας Εκπαιδευτικό, με ερευνητικό και συγγραφικό έργο σχετικό με την Θαλάσσια Ρύπανση και την αντιμετώπισή της, τις επιπτώσεις και την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων και την διαχείριση αποβλήτων και με την εφαρμογή στην Ελλάδα της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος και του Τομέα Ανόργανης και Περιβαλλοντικής Χημείας και Τεχνολογίας. Αν. Διευθυντής του ΔΠΜΣ “Ωκεανογραφία και Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος’’, Πρώην Πρόεδρος της European Federation of Marine Science and Technology Societies (EFMS) και Titular member του τμήματος Chemistry and the Environment της International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
 6. Καθηγητής Νίκος Θωμαΐδης Τμήμα Χημείας, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, με ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην ανίχνευση και προσδιορισμό συμβατικών και αναδυόμενων ρύπων στο περιβάλλον, ταυτοποίηση της χημικής ρύπανσης σε άγνωστα δείγματα και εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου.
 7. Καθηγήτρια Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, Τμήμα Νοσηλευτικής, Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας”. Διευθύντρια Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο εστιασμένο στην Κοινοτική, Σχολική, Κατ’ οίκον, Διαπολιτισμική και Νοσηλευτική Διαχείρισης Κρίσεων και Μαζικών καταστροφών. Μέλος διεθνών ομάδων (International Council of Nursres, WHO). Συγγραφέας 5 ελληνικών βιβλίων και συμμετοχή σε 1 διεθνές. Συγγραφή πλήθους ελληνικών και διεθνών άρθρων, σε έγκριτα περιοδικά με κριτές.
 8. Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρτάλης, Τμήμα Φυσικής, Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος, Διευθυντής Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος – Μετεωρολογίας, κύριος ερευνητής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στο Πρόγραμμα Dragon, εμπειρογνώμονας σε θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης – Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο εστιασμένο στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές (ακραία καιρικά φαινόμενα, καύσωνες) με τη χρήση και της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Κατάρτιση σχεδίων προσαρμογής/μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.
 9. Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κουλούβαρης, Ιατρική Σχολή, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Υπεύθυνος Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε άγονες νησιώτικες και ορεινές περιοχές με δύο υπερσύγχρονες κινητές ιατρικές μονάδες και 40 μελή ομάδα ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού. Ερευνητικό και Συγγραφικό έργο εστιασμένο σε Ανακατασκευή μεγάλων αρθρώσεων. Αθλητικές Κακώσεις, Τραύμα οστών και μαλακών μορίων.
 10. Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Καταστροφών, Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Καταστροφών, Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Διευθυντής του ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων, Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.
 11. Καθηγητής Λάζαρος Μεράκος, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καθηγητής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Με ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Έχει συντονίσει έργα ανάπτυξης και υλοποίησης εθνικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών, διαδικτυακών υπηρεσιών, ηλεκτρονικής μάθησης και πληροφοριακών συστημάτων για την ανίχνευση κινδύνων και διαχείριση κρίσεων.
 12. Καθηγητής Εμμανουήλ Πικουλής, Ιατρική Σχολή, MD, PhD, DMCC, FACS, FEBS, Καθηγητής Χειρουργικής & Διευθυντής Γ’ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικό, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ με συγγραφικό και ερευνητικό έργο σε θέματα γενικής χειρουργικής, επείγουσας χειρουργικής, χειρουργικής τραύματος, διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών.
 13. Καθηγήτρια Γλυκερία Σιούτη, Νομική Σχολή, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος με ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο Διοικητικό Δίκαιο και το Δίκαιο Περιβάλλοντος. Έχει συγγράψει Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και μελετών για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης.
 14. Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας, Διευθύντρια ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία και Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας member of the Executive Board of Trainers of School Psychologists, USA, and member of the Graduate Education Committee of the National Association of School Psychologists, USA) με συγγραφικό, ερευνητικό, και παρεμβατικό έργο σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ευάλωτων ομάδων μαθητών, ψυχολογικής διαλεκτικής συμβουλευτικής, ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας στα σχολεία, διαχείρισης κρίσεων και καταστροφικών γεγονότων στη σχολική κοινότητα και εφαρμογής προγραμμάτων παρέμβασης, διαπολιτισμικής προσέγγισης στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο.
 15. Καραμαγκιώλη Εβίκα, Νομικός. Επ. Συνεργάτης ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ και Επ. Συνεργάτης  τμήματος IDEFI-CréaTIC, Πανεπιστήμιο Paris 8, Γαλλία. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο σε θέματα επικοινωνιακής διαχείρισης του κινδύνου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμμετοχικού σχεδιασμού στις δημόσιες πολιτικές και ενεργοποίησης της κοινωνίας πολιτών στα κοινά.
 16. Κουτσομπόλης Δημήτρης, Επικοινωνιολόγος, υπεύθυνος Γραφείου Τύπου ΕΚΠΑ.
 17. Μπαλωμένος Κωνσταντίνος, Διεθνολόγος, Πολιτικός Επιστήμονας, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, ειδικός σε θέματα επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων και διαχείρισης ΜΜΕ και κοινής γνώμης σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.
 18. Σπανοπούλου Αγγελική, Οικονομολόγος, διοικητικό στέλεχος στα γραφεία Αντιπρυτάνεων Φοιτητικής Μέριμνας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024