14/07/2024

Πώς το νερό μπορεί να αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική


Του Tareq Baconi
European Council On Foreign Relations 

Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική είναι οι δύο περιοχές με την μεγαλύτερη έλλειψη νερού παγκοσμίως. Σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού ζουν σε περιοχές όπου στερούνται επαρκών πόρων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για να διατηρήσουν τα τρέχοντα επίπεδα δραστηριότητας και ανάπτυξης.

Όταν συνδυάζεται με αυτούς τους παράγοντες, η περιορισμένη πρόσβαση σε νερό πρόκειται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστάθεια στην περιοχή. Και δεν πρόκειται για ζήτημα γεωγραφίας μόνο, αλλά επίσης διακυβέρνησης και πολιτικής.

Για να επιλυθεί, τα κράτη της ΜΕΝΑ πρέπει να:

Ακολουθήσουν μία ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς νερού

Να δημιουργήσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης που να μπορούν να αντιμετωπίσουν μελλοντικές δυσκολίες και

Να λάβουν υπόψη τους τις γεωγραφικές, οικονομικές και δημογραφικές διαφορές όταν εκπονούν τις πολιτικές για το νερό.

H αναφορά εστιάζει στις αποσταθεροποιητική δυναμική της λειψυδρίας και εξετάζει πώς ενδεχόμενη αποτυχία άσκησης αποτελεσματικών πολιτικών, αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης, δίνοντας βάρος σε περιπτώσεις που αποκαλύπτουν τις τρέχουσες τάσεις και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το νερό μπορεί να αποτελέσει πηγή σύγκρουσης.

Ολόκληρη την αναφορά μπορείτε να την διαβάσετε εδώ: Τesting the water 

Capital.gr 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024