Η εκ νέου ενασχόληση της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια

του Erwan Fouere
Τhinking Ahead For Europe 

Το 2018 κυριαρχήθηκε από βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των κρατών-μελών παρά τις μεγάλες προσδοκίες που τέθηκαν από το paper στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2018.

Θα απαιτηθεί τώρα μια μεγάλη προσπάθεια για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία στην ατζέντα διεύρυνσης της ΕΕ και να διασφαλιστεί μια ειλικρινής εκ νέου ενασχόληση με τα Δυτικά Βαλκάνια. Επαφίεται στη νέα Κομισιόν να ανακτήσει τον ηγετικό της ρόλο και να δώσει στην ενσωμάτωση της περιοχής στην ΕΕ, την προτεραιότητα που της αξίζει.

Συστάσεις πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι προτάσεις της που περιλαμβάνονται στο paper στρατηγικής της του Φεβρουαρίου, πρέπει να τηρηθούν. Για τον σκοπό αυτό:

Θα πρέπει να ενσωματώσει τις προτεινόμενες δράσεις στην επόμενη στρατηγική για τη διεύρυνση και στις αναφορές για τα κράτη, ώστε οι τελευταίες να γίνουν πιο λειτουργικές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), μαζί με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο προληπτική διπλωματική δράση για την επίλυση των διμερών διαφωνιών στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει το τακτικό χρονοδιάγραμμα (αρχές Απριλίου) για την υιοθέτηση της ετήσιας επικοινωνίας αναφορικά με τη διεύρυνση και τις εκθέσεις των χωρών, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για follow up στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της ΕΕ στην ατζέντα διεύρυνσης, αποφασίζοντας την έναρξη των διαδικασιών ένταξης με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ, και την χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν τηρήσει τα κριτήρια που τέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2018.

Με την επιφύλαξη της ανανεωμένης δέσμευσης στη διεύρυνση, η Διαδικασία του Βερολίνου θα πρέπει να συνεχίσει και να εστιάσει περισσότερο σε κοινωνικά ζητήματα όπως η συμφιλίωση, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Η αντιμετώπιση θεμάτων περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων, απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή τόσο από την ΕΕ όσο και από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Η νέα Κομισιόν, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα το Νοέμβριο, πρέπει:

Να επιστρέψει στην παλιά πρακτική και να διορίσει έναν Επίτροπο υπεύθυνο αποκλειστικά για το χαρτοφυλάκιο της διεύρυνσης

Να εφαρμόσει έναν πιο διεισδυτικό μηχανισμό εποπτείας των μεταρρυθμίσεων στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και να κάνει πιο συστηματική χρήση των εκθέσεων από αποστολές ομολόγων, όπως προβλέπεται από το paper στρατηγικής του Φεβρουαρίου 2018.

Να διασφαλίσει ότι οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σχηματίζουν ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ένταξης.

Να ανοίξει τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής για να ωφεληθεί η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, επιπλέον των πρόσθετων κονδυλίων που προβλέπονται στο πολυετές χρηματοπιστωτικό πλαίσιο.

Μαζί με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, να συμπεριλάβουν τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στα άτυπα ευρωπαϊκά συμβούλια και σε άλλες διυπουργικές συναντήσεις, όπως προτάθηκε στο paper του Φεβρουαρίου.

Να θέσει στόχο το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων ένταξης με όλα τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Capital.gr 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2023