21/04/2024

Forbes: Facebook: Η αποθήκευση δεδομένων στα smartphone αντί σε κεντρικούς servers λύνει το ζήτημα του “Μεγάλου Αδελφού”;

Του Kalev Leetaru

Καθώς το Facebook επενδύει σε μεγάλο βαθμό στη μετατόπιση του ελέγχου περιεχομένου στο “τέλος” της αλυσίδας, τρέχοντας τους αλγόριθμους φιλτραρίσματος μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI) απευθείας στα τηλέφωνα των χρηστών, η προσέγγισή του στο θέμα θα μπορούσε πραγματικά να λύσει πολλά από τα πιο πιεστικά ζητήματα ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας, ειδικά εκείνα που αφορούν τους “συλλέκτες δεδομένων” και τις παρεμβατικές στα δεδομένα των πολιτών τους κυβερνήσεις. 

Στον βαθμό που τα δεδομένα για τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά του χρήστη αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή απευθείας στη συσκευή τους και μακριά από τον έλεγχο του ίδιου του Facebook, η εταιρεία θα απαντά περίπου όπως η Apple όσον αφορά την αδυναμία της να ανταποκριθεί στα αιτήματα των κυβερνήσεων για προσωπικά δεδομένα. 

Θα μπορούσε αυτή να είναι η τελική λύση στο πρόβλημα της ιδιωτικότητας ή οι “συλλέκτες” δεδομένων και οι κυβερνήσεις θα βρουν και πάλι τρόπο να προσαρμοστούν;

Η κίνηση του Facebook κομίζει πολλά οφέλη. Το πιο εντυπωσιακό, από την άποψη της προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων, είναι ότι το ίδιο το Facebook δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στο περιεχόμενο ενός αυξανόμενου ποσοστού των επικοινωνιών του χρήστη, καθώς αυτές είναι θωρακισμένες πίσω από κρυπτογράφηση end-to-end.

Οι μηχανισμοί συλλογής δεδομένων θα έχουν ελάχιστα αποτελέσματα στις προσπάθειές τους όταν οι χρήστες επικοινωνούν όλο και περισσότερο σε μικρές ομάδες αντί να μεταδίδουν δημόσια τις σκέψεις τους στον κόσμο, όπως γίνεται μέσω Twitter.

Το κυριότερο είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να στραφούν στο Facebook για να ζητήσουν εξαγωγή προσωπικών δεδομένων ενός συγκεκριμένου χρήστη ή να ζητήσουν μια ολόκληρη βάση δεδομένων για την ταυτότητα του καθενός στη χώρα τους που να ταιριάζει με ορισμένους επιλογείς διαφήμισης, όπως παραδείγματος χάρη τα μέλη της LGBT κοινότητας.

Όπως και η Apple, η οποία δεν μπορεί πλέον να διεισδύσει στα κρυπτογραφημένα τοπικά περιεχόμενα των συσκευών των χρηστών της, το Facebook δεν θα χρειάζεται πλέον να ανησυχεί για τη συμμόρφωσή του με τα κυβερνητικά αιτήματα για παροχή δεδομένων, αφού όλα τα ζητούμενα θα είναι αποθηκευμένα τοπικά στα τηλέφωνα των χρηστών, αντί να βρίσκονται κατατεθημένα στους servers της εταιρείας.

Στην πραγματικότητα, με τη νέα μορφή αποθήκευσης δεδομένων, το Facebook θα μπορούσε ακόμη και να εξετάσει το ενδεχόμενο να κρυπτογραφήσει όλες τις δημοσιεύσεις μικρών ομάδων, απαιτώντας από κάθε νέο μέλος της ομάδας να περνά από τον έλεγχο κάθε παλαιού μέλους για να αποκτήσει πρόσβαση για να αποκρυπτογραφήσει το αντίστοιχο περιεχόμενο. Αυτό θα εμπόδιζε τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους “θεριστές” δεδομένων να έχουν πρόσβαση ακόμη και σε ομαδικά περιεχόμενα.

Ένα κατασταλτικό καθεστώς το οποίο υποβάλλει μια νομότυπη δικαστική απόφαση στο Facebook, ζητώντας τις ταυτότητες και τις διευθύνσεις IP κάθε προσώπου στη χώρα του που ανήκει στην LGBT κοινότητα, σε μια χώρα όπου η συγκεκριμένη ιδιότητα επιφέρει τη θανατική ποινή, μπορεί σήμερα εύκολα να λάβει έναν τέτοιο κατάλογο από την εταιρεία. Αυτό είναι δυνατό επειδή όλα τα δεδομένα συμπεριφοράς και ενδιαφερόντων, απαραίτητα για την τροφοδοσία της μηχανής διαφημίσεων, αποθηκεύονται στις κεντρικές βάσεις δεδομένων του Facebook.

Σε ένα κοντινό μέλλον, τα δεδομένα αυτά θα βρίσκονται αποκλειστικά στη συσκευή κάθε χρήστη. Καθώς ο χρήστης καταναλώνει περιεχόμενο, ασχολείται με αυτό και δημοσιεύει το δικό του, η μηχανή διαφημίσεών στη συσκευή θα παρακολουθεί κάθε ενέργεια τους, δημιουργώντας ένα πρότυπο των ενδιαφερόντων τους και χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο για να κάνει αιτήματα προβολής στους διακομιστές του Facebook για εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων.

Δεδομένου ότι αυτό το μοντέλο ενδιαφερόντων δεν εγκαταλείπειι ποτέ το τηλέφωνο του χρήστη, το Facebook δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτό. Οι κυβερνήσεις θα αναγκάζονται να καταφεύγουν σε κάθε χρήστη και να τον αναγκάζουν να ξεκλειδώνει οικειοθελώς το τηλέφωνό του ή θα πρέπει να βρίσκουν άλλα μέσα για να “σπάνε” την κρυπτογράφηση του τηλεφώνου, όπως συμβαίνει σήμερα με τις συσκευές Apple.

Το Facebook, τελικά, σε μεγάλο βαθμό θα απαλλαγεί από την ανάγκη εξυπηρέτησης κυβερνητικών αιτημάτων.

Στην πραγματικότητα, τα κέντρα δεδομένων του Facebook θα εξακολουθούν να καταγράφουν ένα ημερολόγιο διαφημίσεων που παρακολούθησε κάθε χρήστης με βάση τα ενδιαφέροντά του. Απλώς εξετάζοντας τους επιλογείς διαφημίσεων, θα ήταν πανεύκολο να καθορίσετε ποιοι χρήστες έχουν ποια ενδιαφέροντα, όπως ακριβώς μπορεί να κάνει και σήμερα η εταιρεία. Μολονότι η ανάλυση δεν θα έχει την ίδια ακρίβεια, οι κυβερνήσεις θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος της ίδιας παρακολούθησης ενδιαφερόντων, χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα διαφημιστικά “υπολείμματα”.

Στην πραγματικότητα, ένα βασικό πλεονέκτημα για την εταιρεία μπορεί να είναι ότι, σύμφωνα με ορισμένους νόμους για την προστασία των δεδομένων, τα αρχεία καταγραφής διαφημίσεων ενδέχεται να μην θεωρούνται ευαίσθητα δεδομένα χρήστη και συνεπώς απαλλάσσουν την εταιρεία από πολλές υποχρεώσεις της βάσει ορισμένων ισχυόντων νόμων.
Ομοίως, οι συλλέκτες δεδομένων θα μεταφερουν απλώς τη δραστηριότητά τους σε συλλογή δεδομένων απευθείας από τα τηλέφωνα, δημιουργώντας εφαρμογές κακόβουλου λογισμικού που θα προσπαθούν να ψαρέψουν δεδομένα από την εφαρμογή του Facebook.

Ωστόσο, τόσο το Facebook όσο και οι κατασκευαστές τηλεφώνων θα μπορούν να καταπολεμήσουν πολύ ευκολότερα τέτοιες εφαρμογές σε σχέση με σήμερα.

Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τα σχετικά σχέδιά της.

Συνοψίζοντας, με μια πρώτη ματιά, η κίνηση του Facebook μοιάζει να μπορεί να λύσει πολλά από τα πιο πιεστικά προβλήματά της για την προστασία της ιδιωτικότητας, μειώνοντας δραστικά τις δυνατότητες συλλογής δεδομένων από κακόβουλους συλλέκτες και κυβερνήσεις. Ενώ οι μηχανισμοί συλλογής δεδομένων πιθανόν να δουν μερικώς περιορισμένες τις δραστηριότητές τους, οι κυβερνήσεις θα εξακολουθούν να είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται τα συγκεντρωτικά αρχεία καταγραφής διαφημίσεων του Facebook για να κατανοούν ποιοι χρήστες έχουν ποια ενδιαφέροντα, όπως κάνουν και σήμερα. 

Ακόμη χειρότερα, δημιουργώντας ένα βελτιωμένο αγωγό για την ανάπτυξη φίλτρων περιεχομένου στην άκρη της “αλυσίδας”, δηλαδή στις συσκευές, το Facebook πιθανόν να δώσει σε καταπιεστικές κυβερνήσεις τη δυνατότητα να λογοκρίνουν περιεχόμενο που δεν τους αρέσει σε πραγματικό χρόνο ή ακόμα και να μετατρέψουν τηλέφωνα των πολιτών τους σε ένα μαζικό δίκτυο κινητής παρακολούθησης.

Τελικά, φαίνεται ότι η κίνηση του Facebook θα δημιουργήσει μια χρήσιμη για την ίδια την εταιρεία ιστορία δημοσίων σχέσεων, αλλά δεν είναι αρκετή για να περιορίσει την ικανότητα των κυβερνήσεων να επαναπροσδιορίσουν τους οργουελιανούς στόχους παρακολουθήσεών τους.

Capital.gr

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024