Οικονομική αναφορά Ε.Ε. για την Ελλάδα για το έτος 2019

Έκθεση επιτήρησης για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος (2/2019)

Έκθεση επιτήρησης για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος (2/2019)

Προ ημερών μας εστάλη μια αναφορά παρακολούθησης της οικονομίας της χώρας μας από τους θεσμούς. Θεωρούμε οτι έχει ιδιαίτερη σημασία να τοποθετηθεί έτσι ώστε οι αναγνώστες μας να έχουν πλήρη εικόνα για την οικονομία της Ελλάδος, έτσι ώστε να μπορούν μόνοι τους μετά να διακρίνουν τι είναι ψευδές και τι αληθές όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη και μέλλον της Ελλάδος μετά την λήξη τήρησης όρων των μνημονίων και την ακόλουθη επιτήρηση.

Η αναφορά του 2/2019 για την Ελλάδα δίνει μεγάλη σημασία κστα σημεία της οικονομίας που δείχνουν οτι η χώρα μας μπορεί να εμφανίζει σταθερότητα σε οικονομικούς δείκτες σε μακροοικονομικό μέγεθος, όμως η πραγματική οικονομία, η ανάπτυξη καθώς και η ρευστότητα είναι σαφέστατα σε χειρότερη κατάσταση από ότι θα έπρεπε να είναι. Το ίδιο ισχύει και για τους δεικτες ανεργίας και δείκτες επιχειρηματικότητας που εμφανίζουν σταθερή προς αρνητική τάση. Πρόσθετα όλων αυτών αναφέρεται ξανά το πρόβλημα που δείχνει πώς η χώρα μας έχει εμφανείς δείκτες κόπωσης σε εισπραξιμότητα δημοσίων εσόδων, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για ικανότητα βελτίωσης της εικόνας αυτής.

Περισσότερα στο σύνολο της έκθεσης επιτήρησης, με ημερομηνία έκδοσης τον Φεβρουάριο του 2019.

Οικονομική αναφορά ΕΕ για Ελλάδα 2019

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2023