18/04/2024

Μήνας: Δεκέμβριος 2019

Παρουσίαση για Μεταναστευτικό (Στοιχεία και Δεδομένα ως 12/2019)

Η ακόλουθη παρουσίαση έγινε από τον Σύμβουλο Θεμάτων Ασφαλείας, Αλέξανδρο Νίκλαν, στο πλαίσιο ημερίδας για το μεταναστευτικό και αφορά δεδομένα...

Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024