14/07/2024

Μεταναστευτικό: 17 ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Φωτογραφία από το Politischios.gr

Γράφει ο Δημήτριος Τσαϊλάς 

 

Μετά την επιχείρηση της Κυβέρνησης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μου δημιουργήθηκαν τα παρακάτω 17 ερωτήματα που θα της υπέβαλα προκειμένου να δικαιολογήσει την επέμβαση. Ελπίζω ακόμη και σήμερα να καθίσουν και να στοχαστούν αρμοδίως τις απαντήσεις, ώστε να αποφευχθούνκ στο μέλλον παρόμοια προβλήματα, για να μην πω Ήττες.

Τα ερωτήματα: 
1. Ποια είναι τα σημαντικότερα πολιτικά συμφέροντα και οι στόχοι των αντιπάλων μερών;
2. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα συμφέροντα και οι στόχοι;
3. Ποιο το όφελος του κάθε συμμετέχοντα στη σύγκρουση, όσον αφορά τους πολιτικούς του στόχους;
4. Αυτά τα συμφέροντα και οι στόχοι είναι σαφώς αρθρωμένα και κατανοητά;
5. Ήταν οι βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι, και μακροπρόθεσμοι στόχοι συμβατοί ή υπάρχει σύγκρουση;
6. Τα προβλήματα που προκαλεί η αντιπαράθεση είναι ευπαθή σε αστυνομική επιβολή ;
7. Εάν οι ηγέτες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν αστυνομική δύναμη για την επίτευξη των πολιτικών τους στόχων, πώς σχεδιάζουν να χρησιμοποιούν άλλα μέσα ισχύος για την υποστήριξη της στρατηγικής τους;
8. Ήταν αυτά τα σχέδια κατάλληλα;
9. Οι δαπάνες και οι κίνδυνοι της αντιπαράθεσης ήταν αναμενόμενοι και ανάλογοι με τα οφέλη που πρέπει να επιτευχθούν;
10. Ποια στρατηγική καθοδήγηση έδωσαν οι πολιτικοί ηγέτες στην αστυνομία και τι περιορισμούς έθεσαν;
11. Πώς η καθοδήγηση και οι περιορισμοί εμπόδισαν ή προώθησαν την επιχειρησιακή επιτυχία;
12. Τι στρατηγικές υιοθέτησαν οι εμπλεκόμενοι στην αντιπαράθεση;
13. Μήπως οι στρατηγικές ανέστειλαν τη κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της άμυνας και της επίθεσης;
14. Σε ποιο βαθμό οι στρατηγικές αυτές στηρίζουν τις αντίστοιχες πολιτικές τους;
15. Σε οποιοδήποτε σημείο της αντιπαράθεσης υπήρχε στρατηγική κίνηση από την πολιτική ηγεσία;
16. Ποιες υποθέσεις έκαναν οι πολιτικοί ηγέτες σχετικά με τη συμβολή των προτεινόμενων στόχων στην επίτευξη των κυρίαρχων πολιτικών στόχων;
17. Ήταν το αποτέλεσμα της αντιπαράθεσης περισσότερο, ένα προϊόν της υγιούς στρατηγικής και ανώτερης ηγεσίας από την πλευρά των νικητών ή περισσότερο το αποτέλεσμα της αυτο-ήττας από την πλευρά που χάνει;

 

*Ο Υποναύαρχος ε.α. ΠΝ Δημήτρης Τσαϊλάς είναι Senior researcher of Strategy International και Member of Institute for National and International Security

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024