16/04/2024

Ολόκληρη η Διακήρυξη της ομάδας MED7

Δήλωση του Αζαξιό μετά την 7η Σύνοδο Κορυφής των χωρών της νότιας ΕΕ

 

1- Εμείς, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, συναντηθήκαμε στις 10 Σεπτεμβρίου στο Ajaccio για την έβδομη σύνοδο κορυφής των νότιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Med7).

 

2- Ενόψει της άνευ προηγουμένου κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, η οποία έχει επηρεάσει βαθιά τους πληθυσμούς και τις οικονομίες των χωρών μας, τον πολλαπλασιασμό των περιφερειακών κρίσεων και την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μεσόγειο, είναι πιο ουσιαστικό από ποτέ για εμάς να οικοδομήσουμε μια ενωμένη και αλληλέγγυα Ευρώπη, ικανή να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της με δύναμη και αποφασιστικότητα. Για μια ανανεωμένη μεσογειακή πολιτική.

 

3- Τονίζουμε τη στρατηγική σημασία της Νότιας Γειτονίας για την Ευρώπη. 25 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας της Βαρκελώνης και περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, προτείνουμε να δοθεί νέα ώθηση σε μια ολιστική ευρωπαϊκή πολιτική στη Μεσόγειο, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν συλλογικά στις διάφορες προκλήσεις της περιοχής. Σε αυτήν την προοπτική, και έχοντας κατά νου το συνεχιζόμενο έργο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προτείνουμε την ανανέωση της νότιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και των νότιων γειτόνων μας. Προσβλέπουμε στην Ένωση για το Περιφερειακό Φόρουμ της Μεσογείου στις 27 Νοεμβρίου, εορτάζοντας την 25η επέτειο της Διακήρυξης της Βαρκελώνης, πριν από μια συνάντηση ΕΕ-Νότιας Γειτονίας, στην Ισπανία, που θα σηματοδοτήσει τα πρώτα βήματα αυτής της ανανεωμένης μεσογειακής πολιτικής.

 

4- Αυτή η ανανεωμένη νότια εταιρική σχέση θα πρέπει να στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της ευρωμεσογειακής σχέσης, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, την παγίωση του διαλόγου 5 + 5 και την προώθηση των επιτευγμάτων της συνόδου κορυφής των δύο ακτών της Δυτικής Μεσογείου. Θα πρέπει να βασίζεται σε μια θετική πολιτική ατζέντα, επικεντρωμένη στην ανάπτυξη συγκεκριμένων συνεργασιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται από κοινού με τους νότιους εταίρους μας: μεταρρυθμίσεις, δημοκρατική διακυβέρνηση, ανθεκτικότητα της κοινωνίας των πολιτών, κλίμα και περιβάλλον, πράσινη μετάβαση, εμπόριο και επενδύσεις, ενέργεια, πολιτισμός και προστασία της κληρονομιάς, μετανάστευση και κινητικότητα, ενδυνάμωση των νέων και ψηφιακή ατζέντα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασφάλεια στην περιοχή  Σαχέλ-Σαχάρας έχει άμεσο αντίκτυπο στην κατάσταση της ασφάλειας στη Μεσόγειο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή αυτή, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου που συμβάλλουν στην παράνομη μετανάστευση.


5-
Αυτή η ανανεωμένη εταιρική σχέση θα μας επιτρέψει  να βρούμε δημιουργικούς και εποικοδομητικούς τρόπους για τη διαχείριση κοινών αγαθών της ευρωμεσογείου και την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων. Θα μπορούσαν να αναληφθούν κοινές δεσμεύσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο στη «Σύνοδο Κορυφής One Planet» στη Μασσαλία, τον Ιανουάριο του 2021 και στην  υπουργική διάσκεψη της Μεσογείου για τη βιώσιμη μπλε οικονομία αργότερα την ίδια χρονιά. Στο πλαίσιο της προώθησης της γαλάζιας οικονομίας στη λεκάνη της Μεσογείου, παραμένουμε δεσμευμένοι να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνεργασία με τους νότιους εταίρους μας και τη χρήση των υπηρεσιών Copernicus για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών. Η πρωτοβουλία για την αειφόρο ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη Δυτική Μεσόγειο (WestMED Initiative) θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο παράδειγμα για ολόκληρη τη λεκάνη μιας ισορροπημένης συνεργασίας Βορρά – Νότου. Οι προσπάθειες θα πρέπει επίσης να κλιμακωθούν για να επιτευχθούν φιλόδοξα αποτελέσματα στο UNFCCC COP 26 και οι εκδηλώσεις  που πραγματοποιηθούν στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένου του Συνεδρίου «Youth4Climate» στο Μιλάνο, που θα προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να συμβάλουν  στη δράση για το κλίμα. Ομοίως, η συνάντηση των Αρχηγών Κρατών / Κυβερνήσεων που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, εν ευθέτω χρόνο, για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, θα είναι μια άλλη ευκαιρία για στενή συνεργασία. Το φόρουμ για την ισότητα των γενεών που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, θα είναι επίσης μια ευκαιρία να εμπλακούν οι κοινωνίες των πολιτών και στις δύο πλευρές της Μεσογείου προς τη κοινή φιλοδοξία όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ειρήνη και σταθερότητα στη Μεσόγειο.


6-
Επαναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη μας προς την Κύπρο και την Ελλάδα ενόψει των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους, καθώς και των αντιπαραγωγικών ενεργειών της Τουρκίας. Καλούμε όλες τις χώρες της περιοχής να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, και να ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων. Από αυτήν την άποψη, χαιρετίζουμε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης της Γερμανίας προκειμένου να επιτευχθεί επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το ζήτημα της θαλάσσιας ζώνης. Επιπλέον, χαιρετίζουμε την πρόσκληση της Κυπριακής Κυβέρνησης να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, σημειώνοντας ότι η οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και υφαλοκρηπίδας πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων με καλή πίστη, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή καλών γειτονικών σχέσεων. Σύμφωνα με τα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, λυπούμαστε που η Τουρκία δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τερματίσει τις μονομερείς και παράνομες δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Επαναβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κατάλληλα μέσα στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση σε αυτές τις αντιπαραγωγικές ενέργειες. Σύμφωνα με την τελευταία άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, συμφωνούμε να επιταχύνουμε τις εργασίες για τις πρόσθετες λίστες με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής, με σκοπό την ταχεία έγκρισή της. Υποστηρίζουμε ότι, ελλείψει προόδου στην εμπλοκή της Τουρκίας σε διάλογο και εκτός εάν τερματίσει τις μονομερείς της δραστηριότητες, η ΕΕ είναι έτοιμη να καταρτίσει έναν κατάλογο περαιτέρω περιοριστικών μέτρων που θα μπορούσαν να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2020.

 

7- Η ασταθής κατάσταση στη Λιβύη αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα της χώρας και ολόκληρης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συμβάλλει στην επιδείνωση της τρομοκρατικής απειλής και στην εμπορία και το λαθρεμπόριο ανθρώπων. Υπενθυμίζουμε την ανάγκη η ΕΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλει στις προσπάθειες σταθεροποίησης της Λιβύης. Η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι το κλειδί για τις αρχές της Λιβύης να αποκτήσουν τον έλεγχο των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων και να καταπολεμήσουν τις δραστηριότητες διέλευσης και λαθρεμπορίου. Χαιρετίζουμε τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν στις 21 Αυγούστου από τους Αρχηγούς του Προεδρικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κράτους της Λιβύης, οι οποίες καθιέρωσαν τις θεμελιώδεις αρχές για έναν κοινό δρόμο για να ξεπεραστεί το τρέχον αδιέξοδο. Είναι ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην κρίση: καλούμε όλα τα μέρη να συμφωνήσουν στην κατάπαυση του πυρός και να επαναλάβουν τον πολιτικό διάλογο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και τις παραμέτρους που συμφωνήθηκαν στη Διάσκεψη του Βερολίνου. Ζητούμε επίσης την άμεση επανέναρξη της παραγωγής πετρελαίου σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ παράλληλα εργαζόμαστε για τη δημιουργία μηχανισμών για τη διασφάλιση δίκαιης και διαφανούς κατανομής των εσόδων από πετρέλαιο. Επαναλαμβάνουμε την αντίθεσή μας σε κάθε ξένη παρέμβαση σε αυτήν τη σύγκρουση, από όπου και αν προέρχεται, και παραμένουμε αποφασισμένοι να επιβάλουμε το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της Επιχείρησης Irini, των οποίων οι παραβιάσεις επιδείνωσαν την τρέχουσα στρατιωτική κλιμάκωση στη Λιβύη. Παραμένουμε επίσης έτοιμοι να επιβάλουμε κυρώσεις εναντίον εκείνων που εμπλέκονται στην παραβίαση του εμπάργκο και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και εκείνων που αντιτίθενται στην πολιτική διαδικασία.

 

8- Η έκρηξη στη Βηρυτό στις 4 Αυγούστου, η οποία έπληξε την πόλη στην καρδιά της, ήταν σοκαριστική για τον λαό του Λιβάνου, καθώς και για όλους τους φίλους και τους συνεργάτες του Λιβάνου, πρωτίστως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η τραγωδία έχει πλήξει μια χώρα που έχει ήδη αποδυναμωθεί από την πολύ βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση που βιώνει εδώ και αρκετούς μήνες και η οποία συνεχίζει να επιδεινώνεται. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, είμαστε δίπλα στον λαό του Λιβάνου και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στις πιο πιεστικές ανάγκες της χώρας και να την συνοδεύσουμε στο δρόμο της για οικονομική προσαρμογή. Επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον γρήγορο σχηματισμό μιας κυβέρνησης που μπορεί να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που ο Λιβανέζος περίμενε πολύ καιρό.


9-
Στη Συρία, η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται και η χώρα βυθίζεται σε έναν κύκλο διαρκούς αστάθειας. Μέσω της βοήθειάς μας στον συριακό λαό και στους πρόσφυγες, μέσω της αποφασιστικής δράσης μας κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνασπισμού κατά του Daesh, επιδιώκουμε να μετριάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της τραγωδίας. Στόχος μας παραμένει η επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την εθελοντική, ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των προσφύγων. Η αναζήτηση πολιτικής λύσης με διαπραγμάτευση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών είναι η μόνη δυνατή διέξοδος από τη συριακή κρίση. Με αυτό το πνεύμα, και ενώ το συριακό καθεστώς συνεχίζει την παρεμπόδιση οποιασδήποτε πολιτικής αλλαγής, θα συνεχίσουμε να εξαρτούμε τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Συρίας και την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Δαμασκό από την εφαρμογή μιας αξιόπιστης και διαρκούς πολιτικής λύσης.

 

10- Στην Κύπρο, αναγνωρίζοντας ότι το status quo δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση για τη χώρα, υποστηρίζουμε πλήρως τη δεδηλωμένη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να διατηρήσει τις προσπάθειές του για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων από αυτές που είχαν σταματήσει στη Διάσκεψη του Crans Montana το 2017, οδηγώντας σε μια βιώσιμη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα της UNSC και σύμφωνα με το κεκτημένο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ. Καλούμε όλα τα μέρη να δεσμευτούν και να συμβάλουν σε έναν τέτοιο διακανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών του πτυχών.


11-
Όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μόνο μια λύση με διαπραγμάτευση για τη δημιουργία δύο κρατών που ζουν σε ειρήνη και ασφάλεια κατά μήκος ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων, και με βάση συμφωνημένες παραμέτρους και το διεθνές δίκαιο, μπορεί να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην περιοχή . Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση στις 14 Αυγούστου για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η δέσμευση του Ισραήλ να αναστείλει την προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών είναι ένα θετικό βήμα, το οποίο πρέπει να καταστεί οριστικό. Όπως έχει επισημάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένα, οποιαδήποτε προσάρτηση οποιουδήποτε είδους θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Κάθε μονομερές μέτρο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λύση των δύο κρατών και την προοπτική επανάληψης των διαπραγματεύσεων πρέπει να αποφευχθεί.

 

Ευρωπαϊκή ατζέντα


12-
Χαιρετίζουμε τη συμφωνία που επετεύχθη στo  «Next Generation EU» στις Βρυξέλλες στις 21 Ιουλίου, η οποία θα είναι το μέσο για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή ανάκαμψη ως απάντηση στην κρίση του COVID-19. Αυτή η συμφωνία, που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς πριν από λίγους μήνες, είναι μια πρωτοφανής και καινοτόμος ανάπτυξη, μια από τις πιο σημαντικές από τη δημιουργία της ζώνης του ευρώ. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα, για μια Ευρώπη αλληλεγγύης και προσανατολισμένη στο μέλλον, υποστηρίζοντας τις ψηφιακές, περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες. Αυτή η συμφωνία αποτελεί επίσης ένα νέο βήμα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών, και συνεπώς μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα στην ήπειρο. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουμε τη σημασία της κοινωνικής διάστασης της ανάκαμψης της Ευρώπης και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

 

13- Είναι πλέον σημαντικό να εφαρμοστεί πλήρως αυτή η συμφωνία υιοθετώντας ταχέως τα κείμενα που της επιτρέπουν να τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2021. Πρέπει επίσης να εργαστούμε για την αποτελεσματική μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που θα υποβάλει η Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του 2021 σχετικά με την εισαγωγή ενός μηχανισμού προσαρμογής των συνόρων άνθρακα και μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής εισφοράς ενόψει της εισαγωγής τους το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

 

14- Η συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το σχέδιο ανάκαμψης θα επιτρέψει να συνοδεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εδάφη της κατά τη μετάβασή τους στην ουδετερότητα του άνθρακα. Είμαστε αποφασισμένοι να υιοθετήσουμε το συντομότερο δυνατό και το αργότερο πριν από το τέλος του έτους, τον νέο μας στόχο για τη μείωση των εκπομπών έως το 2030, ο οποίος θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον υψηλότερο δυνατό βαθμό φιλοδοξίας. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για τη διπλωματία για το κλίμα από την COP26, προκειμένου να διασφαλίσουμε αναθεωρημένες ανοδικές δεσμεύσεις από τις μεγαλύτερες εκπομπές στον κόσμο. Δεσμευόμαστε επίσης να προχωρήσουμε στη διαδικασία που στοχεύει στον πιθανό χαρακτηρισμό της λεκάνης της Μεσογείου, στο σύνολό της, ως Χώρου Ελέγχου Εκπομπών Θείου (SECA) σύμφωνα με τις αποφάσεις της 21ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης (COP 21) στη Νάπολη τον Δεκέμβριο του 2019.

 

15- Η συνεργασία στις περιοχές της Μεσογείου και του Ατλαντικού είναι σημαντική για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης και για μια πλήρως ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, με σκοπό επίσης να τερματιστεί κάθε απομόνωση κρατών μελών και νησιών από το ευρωπαϊκό αέριο και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Η μελλοντική υπεράκτια στρατηγική για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Επιτροπής θα πρέπει να προβλέπει συνεργασία για την προώθηση όλων των πηγών ανανεώσιμων και καθαρών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης μιας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των δυνατοτήτων τους, και των μέσων που υποστηρίζουν όλες τις θαλάσσιες ενέργειες, όπως η χρηματοδότηση έργων επίδειξης βιομηχανικής κλίμακας.

 

16- Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που θα παρουσιαστεί σύντομα από την Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στην κοινή ευθύνη και αλληλεγγύη. Θα πρέπει να επιτρέψει στην Ένωση να αντιμετωπίσει εξαιρετικές καταστάσεις στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και με διαρθρωτικές ροές και να αντιμετωπίσει ζητήματα που απασχολούν όλα τα κράτη μέλη, από τα κράτη πρώτης γραμμής έως εκείνα που επηρεάζονται από δευτερεύουσες μετακινήσεις. Ένα τέτοιο σύστημα κοινής ευθύνης θα ήταν απαραίτητο για τη δημιουργία ενός αυθεντικά ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης των επιστροφών. Αυτή η μοναδική ευκαιρία να ξεπεραστούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση ενός αποτελεσματικού και δίκαιου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και για την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης. Είναι επίσης μια ευκαιρία για την ενίσχυση της λειτουργίας του χώρου Σένγκεν. Πρέπει να εξασφαλιστεί συγκεκριμένη υποστήριξη προς τρίτες χώρες, ιδίως χώρες της Βόρειας Αφρικής, ώστε να υπάρχει επαρκής επιχειρησιακή ικανότητα για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Επιπλέον, το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα πρέπει να θεσπίσει έναν μηχανισμό αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διασώθηκαν μέσω επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Μαζί θα συνεχίσουμε να αναζητούμε μόνιμες και προβλέψιμες λύσεις.


17-
Στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, η φιλοδοξία μας παραμένει να επιτύχουμε μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, η οποία αντικατοπτρίζει το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας και εξασφαλίζει ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που ενέκρινε το Συμβούλιο, οι χώρες του MED7 θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο να διασφαλίσουν ότι η μελλοντική εταιρική σχέση εγγυάται σταθερή πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους και ισχυρές ισότιμες διατάξεις. Για να επιτευχθεί συμφωνία, είναι σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο να αναλάβει πραγματικές δεσμεύσεις σε αυτούς τους τομείς. Θα παραμείνουμε επίσης σε εγρήγορση για την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας Απόσυρσης και των τριών Πρωτοκόλλων της. Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι για τις αναπόφευκτες αλλαγές που θα συμβούν στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας συμφωνίας για τη μελλοντική εταιρική σχέση.

 

18- Στο ίδιο πνεύμα με τη Διακήρυξη  Schuman, που εγκρίθηκε πριν από 70 χρόνια, η αντιμετώπιση αυτών των ιστορικών προκλήσεων θα απαιτήσει περισσότερη ευρωπαϊκή κυριαρχία, πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα και περισσότερη πραγματική αλληλεγγύη μέσω συντονισμού και δράσης. Εάν θέλουμε να πετύχουμε, οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να συμμετάσχουν στενά σε αυτόν τον προβληματισμό: γι ‘αυτό υποστηρίζουμε το τρέχον έργο για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Χαιρετίζουμε την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής στο Συμβούλιο, και τώρα ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε γρήγορα σε μια διοργανική συμφωνία, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε επίσημα τη Διάσκεψη το συντομότερο δυνατό. 

 

19- Συμφωνούμε να πραγματοποιήσουμε την επόμενη σύνοδο κορυφής στην Ελλάδα.

 

 

 


Geopolitics Editorial Team

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024