21/06/2024

Η προσφυγή στην Χάγη ενέχει κινδύνους

Logo of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

Γράφει ο Νικόλαος Καρατουλιώτης 

 

Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή επιμονή για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και όχι στο Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου.

Το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας εδρεύει στο Αμβούργο. Δημιουργήθηκε κατόπιν της ενεργοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας το 1994. Δικάζει λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της συγκεκριμένης Σύμβασης. Απαρτίζεται από 21 μέλη-δικαστές που εκλέγονται από κατάλογο προτεινόμενων υποψηφίων των χωρών μελών του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το καταστατικό οι εκλέκτορες θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι εκλεγόμενοι διεθνείς δικαστές να χαίρουν υψηλής φήμης, εντιμότητας, ακεραιότητας και γνώσεων περί του Δικαίου της Θάλασσας. Αλλά και να αντιπροσωπεύουν κατά το δυνατόν τα κυριότερα παγκόσμια νομικά συστήματα καθώς και τη δίκαιη γεωγραφική κατανομή εκ της καταγωγής τους. Το Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου έχει ήδη εκδικάσει κάμποσες περιπτώσεις διακρατικών διαφορών. Το Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου ασχολείται μόνο με συναφή προς τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας θέματα. Δηλαδή για την οριοθέτηση των θαλασσίων οικονομικών ζωνών και των θαλασσίων συνόρων. Σε αντίθεση το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει ευρύτερο πλαίσιο εκδίκασης διαφορών. Συνεπώς, στο Αμβούργο δεν μπορούν να τεθούν τα επιπλέον ανυπόστατα θέματα που εγείρει η Τουρκία.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης συχνά σύρεται από πολιτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα, σε αντίθεση με αυτό του Αμβούργου που κρίνει με καθαρά νομικούς όρους.

Τίθεται το ερώτημα μήπως μέσω της Χάγης προσπαθεί το πολιτικό κατεστημένο της χώρας να νομιμοποιήσει τουρκικές απαιτήσεις που έχει συμφωνήσει μέσω μυστικής διπλωματίας με την Τουρκία;

Κατόπιν των ανωτέρω, προσφυγή στο Δ.Δ του Αμβούργου που είναι το καθ ύλην αρμόδιο δικαστήριο για τις Θαλάσσιες ζώνες, καθόσον η προσφυγή στη Χάγη ενέχει εθνικές περιπέτειες και κινδύνους;

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024