23/06/2024

Η αναζήτηση της ελευθερίας συνιστά από τις πιο προηγμένες πράξεις πολιτισμού

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει τη σημαία της Ανεξαρτησίας

Τι ήτον η Επανάστασίς μας; Μια ορμή προς τον πολιτισμόν” (Γ. Τερτσέτης)

Γράφει ο δρ Δημήτριος Γκίκας

 

Η Ελληνική Επανάσταση οδήγησε τους Έλληνες από την υποδούλωση στην ελευθερία. Η αναζήτηση της ελευθερίας συνιστά από τις πιο προηγμένες πράξεις πολιτισμού.

Οι Έλληνες στηρίχτηκαν γι’ αυτή την αναζήτηση της ελευθερίας στην αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή παράδοση που πολιτισμικά ήταν ανώτερη από την παράδοση του δυνάστη τους. Ήταν, δε τόσο μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στις δύο κουλτούρες, ώστε 400 χρόνια σκλαβιάς υπό Οθωμανικό ζυγό δεν κατέστησαν δυνατό να εξαφανίσουν την Ελληνική πολιτισμική παράδοση που θεωρούσε την ελευθερία ως το ύψιστο αγαθό. Είναι, λοιπόν φανερή η πολιτισμική συνέχεια των Ελλήνων στο διάβα του χρόνου.

Η αδυναμία κατανόησης της σημασίας και της αξίας της Ελληνικής Επανάστασης είναι αποτέλεσμα όχι μόνο ελλιπούς μορφωτικού, αλλά και χαμηλού πολιτισμικού επιπέδου. Η Ελευθερία δεν θέλει μόνο αρετή και τόλμη, δηλαδή προσήλωση σε ηθικές αξίες, όπως έλεγε ο Κάλβος. Απαιτεί επίσης εξαίρετη πνευματική καλλιέργεια, ευρύτατη παιδεία και ξεχωριστή πολιτισμική ανάπτυξη.

Οι “χοντροκομμένοι” και “αγράμματοι” άνθρωποι που αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους ήταν πολύ περισσότερο πεπαιδευμένοι και πολιτισμικά ανεπτυγμένοι απ’ όσο, υβριστικά, υποθέτουμε ότι είμαστε εμείς σήμερα…

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024