22/05/2024

Η Κίνα δεν είναι έτοιμη να αμφισβητήσει την κυριαρχία του δολαρίου

Οι δυσκολίες της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας να διαχειριστεί τις χρηματοοικονομικές εισροές αποτελούν ένα διακριτικό, αλλά σημαντικό, σήμα ενάντια στην περαιτέρω διεθνοποίηση του ρενμπίνμπι, παρά το γεγονός ότι η Κίνα διαφημίζει το νέο της e-γουάν ως μια νομισματική καινοτομία που θα διαβρώσει την κυριαρχία του δολαρίου.

Η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα ελάχιστα αποθεματικά για τις καταθέσεις σε συνάλλαγμα στο 7% από 5% από τις 15 Ιουνίου για να αυξήσει το κόστος των εισροών σε δολάριο, καθώς προσπαθεί να περιορίσει την ανατίμηση του ρενμίνμπι και τις κεφαλαιακές ροές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες φούσκες. Εφαρμόζοντας, ωστόσο, μέτρα για να ελέγξει τις τάσεις της αγοράς, το Πεκίνο επιβεβαιώνει την άποψη ότι δεν είναι έτοιμο να ανοίξει την κεφαλαιακή ή την εγχώρια αγορά, ένας παράγοντας ο οποίος δρα ενάντια στη μετατροπή του ρενμίνμπι σε πραγματικά διεθνές νόμισμα.

*H συναλλαγματική ισοτιμία της Κίνας συνεχίζει να χειραγωγείται σε μεγάλο βαθμό, αν και η κεντρική τράπεζα προσπαθεί να κρύψει τις ενδείξεις ότι καθορίζει τις τιμές και ιδίως ότι παρεμβαίνει άμεσα για να αγοράσει δολάρια. Οι παρεμβάσεις που αυξάνουν τα συναλλαγματικά αποθέματα οδηγούν σε καταγγελίες για χειραγώγηση του νομίσματος. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η κεντρική τράπεζα θέτει καθημερινά μια ισοτιμία αναφοράς για το ρενμίνμπι, επιτρέποντας διακυμάνσεις μόνο ως 2%. Ενθαρρύνει επίσης την αγορά και πώληση δολαρίων από κρατικές τράπεζες για να επιβραδυνθεί η ανατίμηση του νομίσματος, μια πιο συγκαλυμμένη μορφή επίσημης παρέμβασης.

*Oι ακαθάριστες κεφαλαιακές εισροές στην Κίνα αυξάνονται και το ρενμπίνπι βρίσκεται σε υψηλό τριών ετών έναντι του δολαρίου στα 6,4 ρενμίνμπι το δολάριο, παρόλο που η ανατίμηση είναι μικρότερη από αυτή άλλων μεγάλων νομισμάτων έναντι του δολαρίου.

*H Κρατική Διεύθυνση Συναλλάγματος κατέγραψε περίπου 770 εκατ. δολάρια εισροές το πρώτο τετράμηνο του 2021, έναντι 300 δισ. δολαρίων την ίδια περίοδο του 2019 και 440 δισ. δολαρίων το 2020.

Η ανοχή της Κίνας στην ταχύτατη ανατίμηση του ρενμίνμπι φαίνεται να έχει φτάσει στα όρια της και προσπαθεί να επιβραδύνει αυτή την τάση και να αποθαρρύνει περαιτέρω επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού σε ρενμίνμπι. Τα διφορούμενα μηνύματα των προηγούμενων εβδομάδων ότι μια ισχυρότερη συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό έχουν εγκαταλειφθεί. Στην πραγματικότητα, η κεντρική τράπεζα και η Κρατική Διεύθυνση Συναλλάγματος ισχυρίζονται πλέον ότι η υποτίμηση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την τόνωση των εξαγωγών και η ανατίμηση δεν είναι μέσο για την αντιστάθμιση των υψηλότερων τιμών εισαγωγών. To απαιτούμενο ελάχιστο αποθεματικό για συνάλλαγμα είναι ένα εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα και στο οποίο δεν έχουν γίνει προσαρμογές μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση. Αυξάνει το επιτόκιο χρηματοδότησης για τα ξένα νομίσματα μειώνοντας το συνάλλαγμα που είναι διαθέσιμο για εγχώριος επενδύσεις και μειώνει τη διαφορά στα επιτόκια σε σύγκριση με τα μεγάλα νομίσματα.

Ένα υψηλότερο ελάχιστο αποθεματικό δεν θα άλλαζε ωστόσο τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη που βρίσκονται πίσω από την ανατίμηση του νομίσματος. Το πρόβλημα της κεντρικής τράπεζας είναι ότι μπορεί να επιβραδύνει, αλλά όχι να σταματήσει, τις αυξημένες εισροές κεφαλαίων οι οποίες τροφοδοτούν την εγχώρια ρευστότητα και δημιουργούν φούσκες ενώ την ίδια στιγμή ενθαρρύνει την απομόχλευση για να μετριάσει το χρηματοοικονομικό ρίσκο.

Άλλες δράσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν είναι:

*Περαιτέρω αυξήσεις στα ελάχιστα αποθεματικά, τα οποία στο 7% παραμένουν ακόμα κάτω από το 12,5% για τις τραπεζικές καταθέσεις σε ρενμίνμπι.

*Φορολόγηση των κερδών από συναλλαγές σε παράγωγα νομισμάτων, καθώς και παροχή κινήτρων σε εταιρείες να χρησιμοποιήσουν εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου για τη διαχείριση του συναλλαγματικού ρίσκου.

*Περιορισμό των κεφαλαιακών ελέγχων, ώστε οι Κινέζοι να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να επενδύσουν στο εξωτερικό.

*Έλεγχος της καθημερινής ισοτιμίας αναφοράς και ρύθμιση της κάτω από τις προσδοκίες. Η ίδια τακτική που χρησιμοποιήθηκε για την υποτίμηση του νομίσματος το 2015.

O κίνδυνος, ωστόσο, είναι ο πληθωρισμός στις τιμές των στοιχείων ενεργητικού να περιπλέξει μια ήδη ελλιπή και άνιση οικονομική ανάκαμψη και να απειλήσει την οικονομική σταθερότητα. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι της Κίνας περιορίζουν τις χρηματοοικονομικές εκροές, οπότε οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων αυξάνουν την εγχώρια ρευστότητα και προκαλούν φούσκες χωρίς την ύπαρξη μιας βαλβίδας ασφαλείας για τη διαφυγή πόρων από τη χώρα. Αυτό σε συνδυασμό με την υψηλή πιστωτική ανάπτυξη δημιουργούν φούσκες στο real estate και στις τιμές των μετοχών. Η κυβέρνηση ανησυχεί, ωστόσο, ότι οι φούσκες που ενδέχεται να σκάσουν θα διαταράξουν την οικονομική διαχείριση και θα προκαλέσουν πολιτική αστάθεια. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο Πεκίνο δεδομένου ότι πλησιάζει η 100η επέτειος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στις 1 Ιουλίου, μια ημερομηνία στην οποία θέλει να είναι σε θέση να καυχηθεί για την οικονομική πολιτική του κόμματος.

Εν τω μεταξύ, η κεντρική τράπεζα έχει δεσμευτεί να αποσύρει τη νομισματική τόνωση με αργό ρυθμό, και η κυβέρνηση αποφεύγει τις απότομες αλλαγές πολιτικής που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν ακόμα περισσότερο την οικονομία. Επιχειρεί να υπονομεύσει τις προσδοκίες διαρκούς ανατίμησης του ρενμίνμπι που προσελκύουν περισσότερες εισροές κεφαλαίων. Οι τιμές είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν δεδομένου ότι η οικονομία της Κίνα αναπτύσσεται και έχει υψηλότερες αποδόσεις από αυτές που μπορούν να βρεθούν στο εξωτερικό. Ο πληθωρισμός των τιμών των στοιχείων ενεργητικού, ωστόσο, μπορεί να περιπλέξει μια ήδη ελλιπή και άνιση οικονομική ανάκαμψη και να απειλήσει την οικονομική σταθερότητα.

*Οι ξένες επενδύσεις σε κινεζικές μετοχές αυξήθηκαν 62% το 2020, σύμφωνα με το Bloomberg, και ο δείκτης Shanghai Shenzhen CSI 300 Index έχει ετήσια απόδοση πάνω από 35%.

*Οι ξένες επενδύσεις σε κινεζικά ομόλογα ενισχύθηκαν 47% το 2020, με την απόδοση του 10ετούς κινεζικού ομολόγου να υπερβαίνει αυτή τη στιγμή το 3%, έναντι απόδοσης 1,6% για το αντίστοιχο αμερικανικό ομόλογο.

*Οι επενδύσεις στο real estate πραγματοποίησαν άμα 38,3% τους δύο πρώτους μήνες του έτους και έχουν ενισχυθεί 15,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019, προτού ξεσπάσει η πανδημία, σύμφωνα με το Reuters.

Η συνολική πίστωση για το real estate αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 36% τον χρόνο από το 2011-2020, και πάνω από τα δύο τρίτα του κινεζικού πλούτου αφορούν κατοικίες, έναντι 35% στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η χρήση διοικητικών εργαλείων για τον έλεγχο των τάσεων στην αγορά, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η κινεζική οικονομία δεν είναι μια ανοιχτή οικονομία. Δεδομένου του μεγέθους της Κίνας, αυτό είναι το βασικό εμπόδιο για να καταστεί το ρενμίνμπι ένα ευρέως αποδεκτό διεθνές νόμισμα που θα είναι μια αξιόπιστη αποθήκευση αξίας. Το Πεκίνο δεν αναγνωρίζει πλήρως τα επενδυτικά κίνητρα για την αγορά και πώληση στοιχείων ενεργητικού σε ρενμίνμπι, το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με την αντίληψη του κόμματος για τη χρήση του νομίσματος και στοιχείων ενεργητικού αποκλειστικά για συναλλαγές.

Είναι ενδιαφέρον ότι η αυξημένη διαχείριση της οικονομίας από το κράτος έρχεται σε μια στιγμή που η Κίνα εισάγει ένα ψηφιακό νόμισμα το οποίο ελπίζει ότι θα υπονομεύσει το δολάριο.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι τι ρενμίνμπι θα ανατιμηθεί περαιτέρω, ειδικά αν η κεντρική τράπεζα περιορίσει τη νομισματική τόνωση. Οι προσπάθειες του Πεκίνου υπογραμμίζουν ότι το κινεζικό νόμισμα χειραγωγείται σε μεγάλο βαθμό και ότι η πολιτική για τη συναλλαγματική ισοτιμία διαμορφώνεται στο επίπεδο του Κρατικού Συμβουλίου, όχι από την κεντρική τράπεζα ή τις αγορές.

πηγή: Euro2day.gr 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024