19/05/2024

Η Ελλάδα ως διάδοχο κράτος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας

Γράφει ο  Aντιστράτηγος ε.α Λ.Τζούμης

Στις 30 Μαΐου 1913 υπογράφηκε στο Λονδίνο η συνθήκη για τον τερματισμό του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Συνομολογήθηκε μεταξύ των Βαλκανικών Συμμάχων (Βουλγαρίας, Ελλάδας, Μαυροβουνίου και Σερβίας) αφενός, και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αφετέρου.

Στο Άρθρο 4 της Συνθήκης αναγράφεται : «Η Αυτού Μεγαλειότης ο Αυτοκράτωρ των Οθωμανών δηλοί ότι εκχωρεί την Νήσον Κρήτην εις τους Συμμάχους Ηγεμόνας και ότι παραιτείται υπέρ Αυτών πάντων των ων εκέκτητο επί της Νήσου ταύτης κυριαρχικών και άλλων δικαιωμάτων»

Η Τουρκία εδώ και μερικά χρόνια επ΄ αυτού εγείρει δύο ζητήματα που αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας :

– Τα νησιά και οι βραχονησίδες που βρίσκονται γύρω από την Κρήτη, δεν αναφέρονται ονομαστικά και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα κατά την άποψη της ότι αποτελούν πρώην οθωμανικά εδάφη «που τελούν υπό ελληνική κατοχή» ή περιοχές «ακαθορίστου κυριαρχίας», των οποίων το καθεστώς εκκρεμεί.

– Το έτερο είναι ότι στην Τουρκία έχουν κυκλοφορήσει χάρτες που δείχνουν την Κρήτη χωρισμένη σε τέσσερα κομμάτια τα οποία έχουν αυθαίρετα «μοιράσει» στους τέσσερις Βαλκάνιους συμμάχους (αποδίδοντας, το Λασίθι στην Σερβία, το Ηράκλειο στο Μαυροβούνιο, το Ρέθυμνο στην Βουλγαρία και τα Χανιά στην Ελλάδα). Σε άλλο χάρτη απεικονίζονται τα μερίδια των τριών Βαλκάνιων συμμάχων της Ελλάδας ως «επιστραφέντα» στο οθωμανικό κράτος καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «στην Ελλάδα ανήκει μόνο το 1/4 της Κρήτης», ενώ «τα 3/4 της Κρήτης και τα νησιά γύρω από αυτήν ανήκουν στην Τουρκία».

Για τους ισχυρισμούς της Τουρκίας να επισημάνουμε τα εξής:

– Με βάση τη νομική διάσταση του θέματος μόνο ως παραλογισμό θα μπορούσε κάποιος να τους χαρακτηρίσει.

– Η Κρήτη το 1913 εκχωρήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και όχι τη σημερινή Τουρκία που ιδρύθηκε το 1923 και ισχυρίζεται ότι αποτελεί το διάδοχο κράτος της.

– Με βάση τις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν για την πτώση της Πόλης με τις οποίες δήλωσε ότι θα θάψει τους νέο-βυζαντινούς, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο των σύγχρονων Ελλήνων τους συνεχιστές του Βυζαντίου θα μπορούσε η ελληνική πλευρά επικαλούμενη τους ισχυρισμούς της Τουρκίας περί διαδόχου κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να δηλώσει ότι η Κωνσταντινούπολη δεν παραχωρήθηκε με καμιά συνθήκη στην Τουρκία, είναι περιοχή ακαθορίστου κυριότητας και την διεκδικούμε, ως διάδοχο κράτος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024