16/06/2024

Το ευρωπαϊκό «Ινστιτούτο» EUIPO και ο κατάπτυστος όρος Turkaegean

της Δρ Άννας Κωνσταντινίδου*
Ιστορικός- Διεθνολόγος

 

Οι Αμερικανοί δεν δέχτηκαν τον κατάπτυστο όρο Turkaegean για την τουριστική καμπάνια που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι, καθώς αφενός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ελληνικό τοπωνύμιο και εν προκειμένω ένας όρος ιστορικός και γεωγραφικός -διεθνούς εμβέλειας- που δεν ανήκει στη γειτονική χώρα, αφετέρου θα ήταν μία έμμεση αναγνώριση του αναθεωρητισμού της Τουρκίας.

Αντίθετα, ο EUIPO, που είναι το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισε μέσω μίας εκ των Επιτροπών του την ονοματοδοσία της συγκεκριμένης τουριστικής εκστρατείας, πλήττοντας όχι μόνο τα ιστορικά, πολιτιστικά και κατ’επέκταση εθνικά συμφέροντα ενός κράτους μέλους της ΕΕ, αλλά προσβάλλοντας τον ίδιο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό!!!!

Τι είναι τώρα αυτός ο EUIPO ; Για να καταλάβουμε εντελώς απλοϊκά το έργο που κάνει (αν και αδόκιμο θα θεωρήσουν κάποιοι γνωρίζοντες της νομικής ορολογίας τον συγκεκριμένο παραλληλισμό, αλλά για να γίνει πλήρως κατανοητό και από άτομα που δεν ασχολούνται με τα όργανα ή τους μηχανισμούς που υιοθετεί ένας Οργανισμός, όπως λχ είναι η ΕΕ), θα πρέπει ο EUIPO να εκληφθεί ως κάτι ανάμεσα σε ΜΚΟ και Ινστιτούτο και με την ευρύτερη έννοια ενός think tank (δεξαμενή σκέψης), λειτουργώντας συμβουλευτικά στα όργανα ενός θεσμικού Οργάνου.

Ο EUIPO ανήκει στους λεγόμενους αποκεντρωμένους οργανισμούς που συστήνονται με επικεφαλής έναν εκτελεστικό διευθυντή, προκειμένου, όπως αναφέραμε πιο πάνω, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τεχνικές, επιστημονικές και διοικητικές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ που είναι και αυτά που χαράζουν και εφαρμόζουν πολιτικές. Συγχρόνως δε, μια και οι αποκεντρωμενοι οργανισμοί διαθέτουν γραφεία στις χώρες των κρατών που υπάγονται σε αυτόν, προάγουν συνεργατικές και οικονομικές αρχές ανάμεσα σε χώρες μέλη και κυβερνήσεις.

Τι κάνει τώρα το συγκεκριμένο αναβαθμισμένο (η λέξη «αναβαθμισμένο» για να καταλάβουμε αυτό που γράψαμε παραπάνω ότι λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ως κάτι ενδιάμεσο σε ΜΚΟ και επιστημονικό Ινστιτούτο) γραφείο που η έδρα του είναι στην Ισπανία με διευθυντή τη συγκεκριμένη περίοδο έναν Βέλγο (οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε και στη βάση της εθνικότητας του νυν διευθυντή του, ότι η διάσταση του εθνολογικού είναι μια πτυχή, στην οποία εκτός των άλλων δίνεται ελάχιστη αξία).

Το συγκεκριμένο γραφείο λαμβάνει αιτήσεις κάθε χρόνο από όλα τα κράτη μέλη και τις υπο εισδοχή χώρες στην ΕΕ (αλλά και τρίτα συνεργαζόμενα με την ΕΕ κράτη) που αφορούν από ένα συγγραφικό έργο, ένα μουσικό έργο μέχρι μία οικονομική καμπάνια, όπως αυτή των Τούρκων και οι οποίες αξιολογούνται από τους υπαλλήλους που διαθέτει. Διαχειριζόμενο το ίδιο το Γραφείο οικονομικά και ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, στοχεύει να προσεγγίσει κυρίως τρίτα κράτη στα πλαίσια ενος ευρύτερου πλαισίου μετάδοσης τεχνογνωσίας σε τομείς όπως τα πνευματικά δικαιώματα ή η ενίσχυση της οικονομίας των κρατών αυτών και κυρίως ευάλωτων τομέων τους. Ένα από τα έργα που τρέχει και υλοποιεί το συγκεκριμένο κατ’ ουσίαν think tank ονομάζεται IPkey και αφορά την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τρίτα κράτη. Μέσα στα πλαίσια αυτά ή πιο σωστά στη βάση του πλαισίου αυτού αναγνωρίστηκε η κατάπτυστη αυτή καμπάνια.

Και όσοι δεν έχουν άμεση γνώση για το τι σημαίνει ένα έργο ή πώς χρηματοδοτείται να δώσουμε ένα παράδειγμα. Πχ ένα Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που προκηρύσσεται από την αρμόδια επιτροπή της ΕΕ για ένα συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τον ίδιο τον Θεσμό, οπότε ο ίδιος ο Θεσμός παρέχει τα κονδύλια αυτά, και το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, οργανώνοντας μια ερευνητική ομάδα, προκειμένου μετά το πέρας του προγράμματος αυτού να βγάλει κάποια συμπεράσματα, αξιοποιήσιμα από τον Θεσμό που το χρηματοδοτεί. Σε παραπλήσιο πλαίσιο κινείται και ο αποκεντρωμενος οργανισμός (ωστόσο όπως αναφέραμε παραπάνω, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, δίνουμε το βασικό πλαίσιο, ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία του ευρύτερα και όχι μόνο από συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό του προφίλ μου που έχει τη γνώση λόγω επαγγέλματος με τα ζητήματα αυτά).

Επομένως΄, ο EUIPO λειτουργεί κατ’ουσίαν ως think tank, ωστόσο αυτό κάθε άλλο παρά σημαίνει ότι το κρέας το βαπτίζουμε ψάρι ή υποβαθμίζουμε την προσβλητική αυτή αναγνώριση για τα ελληνικά συμφέροντα!!!! Γιατί αφενός και ο Έλληνας φορολογούμενος συμμετέχει στη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων που τα διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό Γραφείο, αφετέρου θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη την προπαγάνδα που θα δημιουργήσουν με εφαλτήριο αυτήν την εμπορική αναγνώριση οι Τούρκοι.

Η Ιστορία, η Γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο, θα έπρεπε να γνωρίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου «Ινστιτούτου» ότι δεν εμπορευματοποιούνται.

Φυσικά και η χώρα μας, και ειδικά το Υπουργείο Τουρισμού,οφείλει να αντιδράσει άμεσα σε μια απόφαση που αφενός έχει βγει ήδη από τα τέλη του 2021 (μια και εκτός των άλλων το ίδιο το think tank παραβιάζει την αρμοδιότητά του που αφορά τη διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας, οπότε οτιδήποτε τη συνιστά πόσω δε μάλλον η Ιστορία και ο Πολιτισμός), αφετέρου ας αφήσει το αρμόδιο υπουργείο μας τα αμοιβαία fora και τις υπεράνω τοποθετήσεις, όταν το ελληνικό τουριστικό προϊόν δεν είναι απλά απότοκος οικονομικού και εμπορικού κέρδους, αλλά είναι η ίδια η Ιστορία, η Γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο.

 

 

*Η Δρ Άννα Κωνσταντινίδου είναι Ιστορικός- Διεθνολόγος, Μέλος και Εξωτερική Συνεργάτιδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ), Εξωτερική Συνεργάτιδα Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024