Σερβία: Μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ

Η Σερβία επιδιώκει την ένταξη στην ΕΕ, ωστόσο συνεχίζει να καλλιεργεί δεσμούς με τη Ρωσία. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σερβία: Μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ.