23/06/2024

Προκλήσεις παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης

economy stock market downfall of finacial crisis

Η δυνητική ανάπτυξη προβλέπεται να είναι χαμηλότερη τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η παγκόσμια δυνητική αύξηση του ΑΕΠ θα μειωθεί κατά ένα τρίτο τα επόμενα χρόνια σε σύγκριση με την περίοδο 2000-2010, μια τάση που έχει επιδεινωθεί από πρόσφατα γεγονότα όπως η πανδημία COVID-19, τα υλικοτεχνικά εμπόδια και η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Αυτό έχει επιδεινώσει μακροχρόνια ζητήματα όπως η μείωση του εργατικού δυναμικού, η χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας και οι μειωμένες επενδύσεις.

 

Επιπλέον, η παγκόσμια οικονομία παρεμποδίζεται πλέον από τη στρέβλωση του εμπορίου από τις κυρώσεις και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, που έχουν οδηγήσει σε ένα κλίμα αβεβαιότητας και απαισιόδοξες προσδοκίες γύρω από την οικονομική ανάπτυξη.

Ως αποτέλεσμα, οι νέες επενδύσεις και η επέκταση του διεθνούς εμπορίου θα μπορούσαν να περιοριστούν

 

 

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024