13/06/2024

Θέσεις εργασίας σε κίνδυνο από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Image by jcomp on Freepik

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία αλλάζουν αναπόφευκτα τον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε, αλλά επηρεάζουν διαφορετικά και άνισα τα τμήματα της κοινωνίας. Η πιο πρόσφατη ανακάλυψη είναι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη – AI ικανή να παράγει κάτι νέο. Ενώ η Βιομηχανική Επανάσταση μεταμόρφωσε τη χειρωνακτική εργασία, η γενετική τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να διαταράξει τη ζωή των «εργαζομένων στη γνώση».

Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας που εκτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οικονομολόγοι κάνουν διάκριση μεταξύ αυτοματισμού και αύξησης, όπου η τελευταία περιγράφει τεχνολογία ικανή να βοηθήσει τους ανθρώπους σε αντίθεση με την αντικατάστασή τους. Η τεχνητή νοημοσύνη υπερέχει (και επομένως μπορεί να αυτοματοποιήσει) διοικητικές εργασίες, διαχείριση δεδομένων, τήρηση αρχείων, απάντηση σε ερωτήματα και καταγραφή και επεξεργασία πληροφοριών. Αυτά τα καθήκοντα είναι πιο διαδεδομένα σε χώρες υψηλότερου εισοδήματος και είναι πιο πιθανό να εκτελούνται από γυναίκες. 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024