23/07/2024

Η οικονομία της ΕΕ είναι σταθερή αλλά στάσιμη

Το τρίτο τρίμηνο του 2023, το εποχικά προσαρμοσμένο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν παρέμεινε σταθερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και η απασχόληση αυξήθηκε ελαφρά. Οι υψηλότερες κρατικές δαπάνες και οι επενδύσεις συνέβαλαν σε αυτήν την ανάπτυξη, ξεπερνώντας τους αντίθετους ανέμους από το εξωτερικό εμπόριο.

Πέρα από τη σταθεροποίηση, η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αναπτυξιακές προκλήσεις. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι απίθανο να φτάσει σύντομα σε ρυθμούς ανάπτυξης πριν από την πανδημία, καθώς οι ασταθείς τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να περιορίζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα και να δημιουργούν διανεμητικές συγκρούσεις εντός των χωρών και του ευρωπαϊκού μπλοκ συνολικά.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024