14/07/2024

Η εθνοτική ποικιλομορφία της Ρωσίας

Στη Ρωσική Ομοσπονδία, συνυπάρχει ένα ψηφιδωτό 195 εθνοτικών ομάδων, με έξι από αυτές τις ομάδες να διαθέτουν πληθυσμούς που υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο. Η πολιτική της Μόσχας, με στόχο τη διατήρηση και την προώθηση των εθνοτικών ταυτοτήτων και των λαϊκών παραδόσεων, εξυπηρετεί διπλούς στρατηγικούς σκοπούς. Κατά κύριο λόγο, ενεργεί ως κρατικός μηχανισμός για να υποστηρίξει την ποικιλία των πολιτισμών, των θρησκειών και των εθνοτικών παραδόσεων. Ωστόσο, υπάρχει μια πιο ρεαλιστική πτυχή σε αυτήν την πολιτική.

Η υποστήριξη των εθνικών ταυτοτήτων του Κρεμλίνου είναι αλληλένδετη με την ανάγκη του να διαχειρίζεται τεράστιες, πλούσιες σε πόρους περιοχές όπως η Σιβηρία και στρατηγικά σημαντικές συνοριακές περιοχές όπως ο Καύκασος. Υποστηρίζοντας την εθνοτική ταυτότητα, η Μόσχα ασκεί μαλακή δύναμη (soft power)  για να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ αυτών των απομακρυσμένων περιοχών και της κεντρικής κυβέρνησης, μετριάζοντας έτσι τις δυνητικές αυτονομιστικές τάσεις ή διαμαρτυρίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από αντιληπτές παραβιάσεις στα θρησκευτικά ή γλωσσικά δικαιώματα.

 

Η θεωρία της κατάρρευσης της Ρωσίας και οι φόβοι για εσωτερικές απειλές

 

Ωστόσο, αυτή η πολιτική δεν είναι χωρίς προκλήσεις για το ρωσικό κράτος. Οι διάφορες εθνοτικές ομάδες εντός της Ρωσίας παρουσιάζουν διαφορετικά ποσοστά φυσικής αύξησης του πληθυσμού, τάσεις μετανάστευσης και μετατοπίσεις στην εθνοτική ταυτότητα. Μία πρόσφατη τάση ξεχωρίζει: το ποσοστό του πληθυσμού που προσδιορίζεται ως εθνοτικά ρωσικό μειώνεται, ενώ οι ομάδες με υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων αυξάνονται. Αυτή η δημογραφική μετατόπιση αποτελεί μακροπρόθεσμη πρόκληση για τον έλεγχο της Μόσχας στις περιοχές με έναν αυξανόμενο μη-ρωσικό πληθυσμό, ενδεχομένως μετατρέποντας αυτές τις περιοχές σε κοινωνικοπολιτικά ασταθείς εντός  του ρωσικού κράτους. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση του Κρεμλίνου για τη διαχείριση του εθνοτικά διαφορετικού πληθυσμού της Ρωσίας δεν είναι μόνο μια πολιτιστική προσπάθεια, αλλά και ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής του για τη διατήρηση της εθνικής συνοχής και της κρατικής ακεραιότητας.

 

Γιατί δεν θα υπάρξει κατάρρευση/διάλυση της Ρωσίας

 

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Freepik 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024