19/04/2024

Η απασχόληση επιστρέφει στα προπανδημικά επίπεδα αλλά…..

Image by jannoon028 on Freepik

Τα παγκόσμια ποσοστά απασχόλησης έχουν επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα παρά τη μακροοικονομική ύφεση του 2023. Ωστόσο, πολλοί δείκτες αποκαλύπτουν την υποκείμενη ευθραυστότητα στην αγορά εργασίας. Ο πόλεμος της Ουκρανίας, η σύγκρουση της Γάζας, οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας και άλλες γεωπολιτικές συγκρούσεις συνεχίζουν να προκαλούν αβεβαιότητα, οδηγώντας τις κεντρικές τράπεζες σε επιθετικές ενέργειες. Κατά συνέπεια, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί.

Οι ανισορροπίες στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να υφίστανται στις προηγμένες και σε ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας βλέπει τώρα αυτές τις ανισορροπίες ως δομικές και όχι κυκλικές. Σε πολλές οικονομίες, η αύξηση των πραγματικών μισθών μειώνεται, με τις περισσότερες χώρες της G20 να βλέπουν τους μισθούς να υστερούν έναντι του πληθωρισμού. Ο αριθμός των εργαζομένων σε ακραία φτώχεια αυξήθηκε κατά περίπου 1 εκατομμύριο πέρυσι. Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, η αύξηση της παραγωγικότητας επιβραδύνεται, γεγονός που δείχνει ότι οι αυξημένες επενδύσεις δεν έχουν μεταφραστεί σε κέρδη παραγωγικότητας.

Όσον αφορά το μέλλον, σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων παραμένουν σε προηγμένες και σε ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες. Ένα ιδιαίτερα μεγάλο τμήμα της νεολαίας έχει βγει από την αγορά εργασίας, με εκείνους που επιστρέφουν να δουλεύουν λιγότερες ώρες από πριν. Καθώς η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω φέτος, η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αγοράς εργασίας θα αντιμετωπίσει μια κρίσιμη δοκιμασία.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024