20/04/2024

Μια πιο προσεκτική ματιά στις δαπάνες του ΝΑΤΟ

Σε μια συνάντηση με τον αρχηγό του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο πρόεδρος της Πολωνίας υποστήριξε ότι κάθε μέλος του ΝΑΤΟ θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για να ενισχύσει τη συμμαχία ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα. Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει την πρόκληση της δίκαιης κατανομής του αμυντικού κόστους, με επίκεντρο τον στόχο δαπανών του 2% του ΑΕΠ, ο οποίος καθορίστηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014. Ωστόσο, η εφαρμογή ήταν ασυνεπής και οι αυξημένες δαπάνες δεν ενισχύουν πάντα τις συλλογικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ.

Το 2023, η Πολωνία υπερέβη το όριο, διαθέτοντας πάνω από το 3 τοις εκατό του ΑΕΠ της στην άμυνα, κυρίως σε εξοπλισμό. Ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Ελλάδα. Άλλα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης κατά μήκος της πρώτης γραμμής με τη Ρωσία έχουν ενεργήσει παρόμοια. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ήταν ιστορικά ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στην άμυνα του ΝΑΤΟ. Όμως η Δυτική Ευρώπη, παρά τη σημαντική συνεισφορά της στην άμυνα της Ευρώπης, δεν έχει επιτύχει σταθερά τον στόχο του 2%. Οι επερχόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδέχεται να αναδείξουν την ανάγκη για μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επενδύσεις στο ΝΑΤΟ.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024