Πα. Ιούλ 10th, 2020

Geopolitics & Daily News

Global news on Economy, Security, Politics and more

History For The Masses

  των Υποπλοιάρχου (Ο) Π. Γέροντα ΠΝ και Αρχικελευστή (Δ/ΥΛ) Ν. Δεσποτοπούλου   Εισαγωγή             Το άρθρο αυτό αποτελεί πρωτογενή...

Γράφει ο Υποπλοίαρχος Παναγιώτης Γέροντας ΠΝ, Επιτελής Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού Η εκστρατεία στην Μεσημβρινή Ρωσία ήταν μια συνδυασμένη συμμαχική επιχείρηση...