21/05/2024

Αριστείδης Ρούνης

Ο Ρούνης Αριστείδης είναι απόφοιτος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας εξ’ αποστάσεως στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ). Έχει αρθρογραφήσει σε ηλεκτρονικές και έντυπες εφημερίδες της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε λοιπές ιστοσελίδες επί ζητημάτων του Ελληνισμού και του πεδίου των σπουδών του. Έχει παρακολουθήσει σειρά από ημερίδες και σεμινάρια που σχετίζονται με τις σπουδές του. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επί ζητημάτων διεθνών σχέσεων, της Ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής. Είναι κάτοχος διπλώματος ECDL και ομιλεί Ελληνικά, ως μητρική γλώσσα, καθώς και Αγγλικά.

Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024