19/06/2024

Βυζάντιο

Η Εικονομαχική Πολιτική του Κωνσταντίνου Ε΄. Πραγματικότητα ή εικονόφιλη προπαγάνδα;

Γράφει ο Γεώργιος Ιωάννης Αντωνόπουλος*   Ο Κωνσταντίνος Ε΄ θεωρείται ο πιο θερμός εικονοκλάστης από όλους τους εικονομάχους αυτοκράτορες που...

Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024