24/05/2024

Γεώργιος-Ιωάννης Αντωνόπουλος

Η Εικονομαχική Πολιτική του Κωνσταντίνου Ε΄. Πραγματικότητα ή εικονόφιλη προπαγάνδα;

Γράφει ο Γεώργιος Ιωάννης Αντωνόπουλος*   Ο Κωνσταντίνος Ε΄ θεωρείται ο πιο θερμός εικονοκλάστης από όλους τους εικονομάχους αυτοκράτορες που...

Η διάδοση του Χριστιανισμού στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου – Το παράδειγμα των Γότθων

Γράφει ο Γεώργιος Ιωάννης Αντωνόπουλος*    Την πρώιμη περίοδο η βυζαντινή αυτοκρατορία ενεπλάκη σε πλήθος πολεμικών αναμετρήσεων, ταυτόχρονα σε πολλαπλά...

Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024