12/06/2024

Ιστορία

Η διάδοση του Χριστιανισμού στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου – Το παράδειγμα των Γότθων

Γράφει ο Γεώργιος Ιωάννης Αντωνόπουλος*    Την πρώιμη περίοδο η βυζαντινή αυτοκρατορία ενεπλάκη σε πλήθος πολεμικών αναμετρήσεων, ταυτόχρονα σε πολλαπλά...

Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024