14/04/2024

Περισκόπιο: Το κόστος της σταθερότητας

Γράφει ο Γιώργος Καπόπουλος

Όλα δείχνουν ότι στο Βερολίνο θεωρούν τον Μακρόν καµένο χαρτί.

Το συνολικό κόστος των µέτρων που εξήγγειλε ο Μακρόν τη Μεγάλη Πέµπτη µαζί µε τα µέτρα που είχε εξαγγείλει τον περασµένο ∆εκέµβριο στην κορύφωση των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων» αγγίζει τα 25 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα µέγεθος που θέτει το ερώτηµα όχι αν πρόκειται για οριστική αποµάκρυνση της Γαλλίας από την προσαρµογή στο Σύµφωνο Σταθερότητας, αλλά ποιες θα είναι οι αντιδράσεις στο Βερολίνο. Αν δηλαδή και σε ποιο βαθµό η ανοχή προς τον Μακρόν που επιδεικνύει η γερµανική πλευρά θα µετεξελιχθεί σε ανοιχτή αντιπαράθεση.

Για τη «Μοντ», η οποία αφιέρωσε τη ∆ευτέρα του Πάσχα ένα δισέλιδο στο βαροµετρικό χαµηλό που κυριαρχεί στις γαλλογερµανικές σχέσεις, οι εντάσεις ανάµεσα στο Παρίσι και το Βερολίνο έχουν ήδη πάρει τη µορφή ανοιχτής αντιπαράθεσης. Μια αντιπαράθεση που καταγράφεται σε µια σειρά από µέτωπα:

  • Στο Brexit ο Μακρόν περιέκοψε κατά το ήµισυ τη χρονική παράταση ενός έτους που η Μέρκελ ήθελε να δώσει στο Λονδίνο.
  • Παρά την επίφαση ενότητας στη συνάντηση του Βερολίνου τη ∆ευτέρα του Πάσχα, ο Μακρόν φρενάρει τον ζήλο της Μέρκελ για επίσπευση της ενταξιακής πορείας των ∆υτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.
  • Στην αντιµετώπιση της απειλής Τραµπ για δασµούς στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία, η Μέρκελ είναι πρόθυµη να θυσιάσει, στο πλαίσιο µιας συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου, κεκτηµένα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, µια επιλογή µε απαγορευτικό κόστος για τον Μακρόν.

Όλα δείχνουν ότι στο Βερολίνο θεωρούν τον Μακρόν καµένο χαρτί, ότι έχει χάσει τη µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία κινήσεων ανεπιστρεπτί και ότι η µοναδική του προτεραιότητα δεν είναι άλλη παρά να µπορέσει να εξαντλήσει οµαλά την υπόλοιπη θητεία του µέχρι την άνοιξη του 2022.

Η πολιτική ελίτ της Γερµανίας δείχνει να έχει κάνει µια επιλεκτική πρόσληψη της πλατφόρµας µε την οποία εξελέγη ο Μακρόν, όπου η προσαρµογή της Γαλλίας στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο της Ευρωζώνης ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη µε µεταρρυθµίσεις ευρείας κλίµακας στην ΕΕ-Ευρωζώνη που θα επέτρεπαν επιστροφή στην ανάπτυξη.

 

ΠΗΓΗ:Έθνος

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024