15/06/2024

Τρομοκρατία στην Τουρκία και στην άκρη χάος

Γράφει ο Δημήτριος Τσαϊλάς*

 

Η τρομοκρατία είναι ένα είδος πολέμου. Ενώ τα πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα στον πόλεμο έχουν κάποια κατεύθυνση, και κάποιο έλεγχο, ωστόσο κανένας δεν μπορεί να ελέγξει την τρομοκρατία. Όλοι είναι εγκλωβισμένοι σε ένα φαινόμενο πάνω και πέρα από τον εαυτό τους. Όπως το χάος είναι ένας συγκεκριμένος τύπος πολυπλοκότητας, έτσι και η τρομοκρατία είναι ένας συγκεκριμένος τύπος αήθους ανταγωνισμού μεταξύ αντιπάλων. Είναι ένα είδος χαοτικού πολέμου, διότι είναι ντετερμινιστικός και μη γραμμικός. Είναι ένα χαοτικό σύστημα που παράγεται από τον δυναμικό ανταγωνισμό μεταξύ πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων, μια σύγκρουση πάθους και μίσους, πιθανότητας και τύχης που μπορεί να καταλήξει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά σημαίνουν ότι το σύστημα είναι πλήρως χαοτικό, όπου οι δυναμικές αλληλεπιδράσεις δεν είναι ποτέ σε ισορροπία αλλά και ποτέ εντελώς τυχαίες.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024