30/05/2024

Ημέρα: 25 Μαΐου 2023

Νέες τεχνολογίες αναδιατυπώνουν τον χαρακτήρα του πολέμου και αλλάζουν την ικανότητα των κρατών να προβάλλουν την ισχύ. Εμείς αλλάζουμε;

Γράφει ο Δημήτριος Τσαϊλάς*    Ο ηλεκτρονικός πόλεμος ειδικά στο πεδίο πληροφοριών/αντιπληροφοριών μπορεί να παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στις συγκρούσεις...

Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024