21/04/2024

Μεταναστευτικό

Χρειαζόμαστε ανθεκτική άμυνα στις υβριδικές επιθέσεις και ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού προβλήματος

Γράφει ο Δημήτριος Τσαϊλάς*   Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης καθοδηγούνται έντονα από χαρακτήρα...

Μετά το τραγικό ναυάγιο στην Πύλο, τρία διδάγματα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ασφάλειας

Γράφει ο Δημήτριος Τσαϊλάς* Μόλις ολοκληρωθεί μια θαλάσσια επιχείρηση, ο προβληματισμός σχετικά με τα διδάγματα ξεκινά αμέσως. Έτσι μερικές ημέρες...

Geopolitics & Daily News Copyrights Reserved 2024